Bibliography:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1747 Rees, A. Catalogus van het Vermaarde Cabinet van Vergrootglasen ... den Heer Anthony van Leeuwehhoek
1749 Buffon, G. L. L. Histoire naturelle
1753 Uffenbach, Z. C. von Merkwurdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engelland.
1754 - 1787 Berryat, J. (ed.) Collection académique
1756 Baker, H. Nuttig Gebruik van het Mikroscoop
1756 Birch, T. The History of the Royal Society of London
1766 - 1811 Koetsveld, J. van Minuutakten, 1766-1811 Jacobus Van Koetsveld
1772 - 1789 Maisonnet, T. G. Minuutakten, 1772-1789 Thomas Guilielmus Maisonnet
1775 Someren, H. van Genees- en heelkundige proeven en aanmerkingen
1779 - 1780 Leske, N. G. Abhandlungen zur Naturgeschichte, Physik und Oekonomie
1787 Maty, P. H. A General Index to the Philosophical Transactions, from the first to the end of the seventieth volume
1797 Wagenaar, J. Vaderlandsche historie
1798 Hoole, S. The Select Works of Antony van Leeuwenhoek, containing his Miser oscopical [sic] Discoveries in many of the Works of Nature
1812 Thomson, T. The Royal Society, From Its Institution tо the End of the Eighteenth Century
1823 Haastert, I. Anth. van Leeuwenhoek, vereerend herdacht
1848 - 1854 Harting, P. Het Mikroscoop
1855 Kempers, J. P. Confrerie van de Handbussche
1860 Soutendam, J. Inventaris der Charters en Privilegies Berustende op het Archief der Gemeente Delft (1246-1599)
1868 Harting, P. Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst
1871 Haaxman, P. J. Het Leven van een Groot Natuuronderzoeker
1875 Soutendam, J. Antony van Leeuwenhoek
1875 Pijzel, E. D. Antony van Leeuwenhoek
1875 Haaxman, P. J. Antony van Leeuwenhoek. De Ontdekker der Infusorien 1675-1875
1876 Harting, P. Gedenkboek van het 8sten September
1882 Soutendam, J. Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600
1885 Bredius, A. Iets over Jan Vermeer
1885 Mayall, J. Cantor lectures on the microscope
1888 Huygens, C. Oeuvres complètes
1892 Franck, J. Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
1900 Overvoorde, J. C. De centralisatie van het Hollandsche postwezen in het midden der 18de eeuw
1901 Fruin, R. Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der republiek
1902 Overvoorde, J. C. Geschiedenis van Het Postwezen in Nederland vóór 1795
1904 Servaas van Rooyen, A. J. Antoni van Leeuwenhoek door Leuven's Hoogeschool Gehuldigd
1912 Morre, G. Description of the Principal Tombs in the Old Church at Delft
1912 Woodruff, L. L. Observations on the origin and sequence of the protozoan fauna of hay infusions
1919 Morre, G. Bijzonderheden omtrent Antony van Leeuwenhoek.
1920 Dobell, C. The Discovery of the Intestinal Protozoa of Man
1921 Harris, D. F. Anthony van Leeuwenhoek the First Bacteriologist
1922 Beijerinck, M. W. De infusies en de ontdekking der bakteriën
1924 Mol, J.C. Antony van Leeuwenhoek (film)
1924 Becking, L. B. Antoni van Leeuwenhoek, immortal dilettant (1632-1723)
1924 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek en zijn dochter
1924 Kaiser, L. Antony van Leeuwenhoek-film
1925 Cole, F. J. The History of Protozoology
1925 Vandevelde, A. J. J. and W. H. van Seters Bijdragen tot de studie over de werken van den stichter der micrographie
1925 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek de Delftsche natuuronderzoeker (1632-1723)
1925 Dillen, J. G. van Bronnen Tot De Geschiedenis der Wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
1926 Seters, W. H. van Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)
1926 Kruif, P. de Microbe Hunters
1927 Schierbeek, A. Nieuws uit het leven van Leeuwenhoek

Pages

 

This comprehensive bibliography has several kinds of information:

  • all of Leeuwenhoek's publications, self-published (Dutch and Latin) and edited by others, especially in Philosophical Transactions
  • another hundred and fifty primary sources, pre-1800, most of them in Dutch and available in the Delft city archives
  • the secondary literature about Leeuwenhoek's life, times, and accomplishments, in English or Dutch only, most of them originally in print, many now available online
  • websites and inventories to access primary sources, usually stored in databases