1, 2 en 3 Prothocol (ORA 281-283)

Author: 
Vierschaar Delft
Volume: 
ORA inv. 281-283
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1649 - early 19th century

ORA 281-283 1, 2 en 3 Prothocol

Registers Van Onroerende Goederen

Topografisch register der huizen binnen Delft met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen (n.l. nrs. 214 e.v.) en registers, met tafel van de straten, fol. 1-325, 326-658, 659-985. [1649] - begin 19de eeuw.

Registers of Immovable Goods

Topographic register of houses in Delft stating its tax burden and the names of successive owners, with reference to the Protocols (Nos. 214 et seq) and registers, with table of streets, fol. 1-325, 326-658, 659-985. [1649] - early 19th century.

See also

ORA 284 Index op de straten behorende bij het topografisch register der huizen (nrs. 281-283), midden 17de eeuw - Index of streets belonging to the topographic register of houses (nrs. 281-283), mid 1600's