Adriaen van Assendelft

Patronymic: 
Gerrits
Antony's: 
neighbor and colleague in the Stadhuis
Baptism date: 
August 31, 1664
Burial date: 
August 8, 1742

When he joined the Veertigraad in 1695, he was already a Bewinthebber of the WIC. He served in several City offices, as a magistrate and as treasurer from 1709 to 1714, the same year that Leeuwenhoek addressed Send-Brieven XIII to him.

ingeschreven als student te Leiden 17 maart 1682 9 ,

promoveerde te Harde r wijk 7 juni 1686 10 ,

als advocaat wonend te Den Haag 1687,

luitenant , daarna kapitein bij de schutterij van Delft , rentmeester weeshuis te Delft 1688,

baljuw van Schipluiden en St. Maartensregt, secretaris van de baljuwschappen Hof van Delft, Vrijenban, Abtsre g t, Biesland, Groeneveld, en ’t Wou d t , secretaris van Delfland 1692 - 1722 ,

lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1693, landgift er, secretaris loco patris,

veertigraad van Delft 1695 - 1734, schepen 1699 - 1708, thesaurier 1709, 1711 - 1714,

adjunct te r dagvaart 1716, 1724, 1729, weesmeester 1717, 1718, 1721, 1725, 1726,

burgemeester 1722, 1723, 1727, 1728, regent van het O ude M annen - en V rouwenhuis 1723, bewindhebber W.I.C. 1717, kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk 1727,

overleden Delft 2 augustus 1742, begraven Delft (N.K.) 8 augustus 1742 6 , trouwt Delft ( huw. voorw. 1 aug. 1687, ondertrouwt ald. 3 augustus 1687) ( Waalse kerk) 18 augustus 1687 :

His son Gerard helped notary Willem van der Lely make the inventory of Maria van Leeuwenhoek's estate in 1745.