Appeared before the Weescamer to begin the process of curating the estate of Simon de Bourbon

Date: 
July 15, 1667
Document: 

WKD inv. 466-9 fol. 426

Op den 15 Julij 1667 compareerde ter weescamer Anthoni Leeuwenhouck en vertoonde Acte van de heeren van de Weth dese stadt in dato den 18 Meij dese jaers waarbij de voorn. heeren den persoon van Sijmon Bourbon gewoont hebbende op de Laeckengraft omme Redenen in de voorn. Acte vermelt, hebben gestelt in curatele en hem geinterdiceert en verbooden d'Administratie sijner Goederen en tot d'Administratie vandien hebben gestelt en gecommitteert den voorn. Leeuwenhouck die volgens het XIX articel van de weescamer gehouden blijft deselve te regeren naar de Ordonnantie der voorn. Camer en aldaar daar van te doen behoorlijke Reeck. en verantwoording.

Gedaen bij alle de heeren Weesmrn.

Op den 3 September 1667 is Reecken. gedaen
Op den 14 Novembr 1668 is Reecken gedaen
Op den 28 November 1670 is de laetste Reeck. gedaen
Op den 16 December 1670 is scheijding gedaen

 


 

ORA inv. 355 Successierecht - Register van de gedane soomatien tot betaalinge van het middel op het collateraal (inheritance tax)

den 9 septemb 1670

Bij mij ondergeschr Gerechtsbode der stadt Delft een gelijce biljet uijt gebracht.aen Camerbewaerder Leeuwenhoece als curateur en persoon van Simon d'Bourbon (inden) overleden ...
ten dagen als voren

den 19 dito

Een gelijc biljet uijt gebracht bij mij ondergeschr aen nots. Joris van der Hoeven ten opsichte en goederen onder sijne adminstratie berustende het recht XX p. subject naergelaten bij Simon Bourbon overleden ...
Ten oirconden desen (..) ten dagen alsvoren

Sources