Appointed curator of the abandoned estate of Evert van der Sijde

Date: 
October 7, 1687
Document: 

ORA inv 318 5e Register van de Curateelen, fol. 69

Den 7en October 1687 is Anthonij Leeuwenhouck bij de heeren Schepenen als curateur gestelt in den geabondonneerden boedel van Evert van der Sijde Coeckebacker int Kalf (vide fol. 148)
On 7 October 1687 Anthonij Leeuwenhouck was appointed by the gentlemen Magistrates as curator of the abandoned estate of Evert van der Sijde, pastry cook in the Kalf (see p. 148).

I cannot find any further information, on p. 148 or elsewhere.

WKD inv. 472 fol. 313

Op den 15e Sept. 1700 is ter Weescamer geëxhibeert de testamente bij Catharina van Sijl in haer leven huisvrouw van evert van de Sijde voor Mr. Wibrand van der Kost, Nots. ende getuigen alhier op den 2e Septb. 1693 gepasseert ende bij haer met der dood geconfirmeert, waarbij de weescamer is bevonden buiten gesloten te sijn.

Gedaen bij alle de heeren weesmeesteren.

On 15 September 1700 was to the Weescamer exhibited the will of Catharina van Sijl, in her life housewife of Evert van de Sijde before Mr. Wibrand van der Kost, notary, on 2 Septb. 1693 and by it the death confirmed, whereby the Weescamer considers the case closed.
Done by all of the orphan masters.
Sources