Appointed curator of the insolvent estate of Evert van der Sijde

Date: 
October 7, 1687
Document: 

ORA inv 318 5e Register van de Curateelen, fol. 69

Den 7en October 1687 is Anthonij Leeuwenhouck bij de heeren Schepenen als curateur gestelt in den geabondonneerden boedel van Evert van der Sijde Coeckebacker int Kalf (vide fol. 148)
On 7 October 1687 Anthonij Leeuwenhouck was appointed by the gentlemen Magistrates as curator of the abandoned estate of Evert van der Sijde, pastry cook in the Kalf (see p. 148).

I can not find any further information, on p. 148 or elsewhere.

Sources