Auction of Leeuwenhoek's microcopes announced in cities throughout Europe

Date: 
May 22, 1747

Op Maandag den 29 Mey 1747 zal in de Stad Delft op St. Lucas Gildekamer publik worden verkogt het vermaarde Kabinet van Vergroot-Glazen, meerer lees: met objecten, met groote moeite en kosten in veele jaaren inverteert gemaakt en nagelaaten door wijlen den Heer Anthony van Leeuwenhoek, in zijn Ed. leven Lid van de Koninklijke Societeit der Wetenschappen in Landen: waarvan de Catalogus, in 't Latijn en Nederduitsch gedrukt, te bekomen is te Parijs bij Sr. Meebel Etienne David, London John Nouvee, Berlijn E. de Boudeaux, Leipzig Arbstee Merkers, Groningen W. Fabens, Franeker Blok, Harderwijk Briebink, Utrecht M. Vink, Leiden S. Suchtmans, Amsterdam J. ten Houten, Haarlem M. van Lee, 's-Hage 0 en P. van Thol, Rotterdam J.D. Bremen, Dordrecht J. van Braam, Middelburg A Meerkamp, en te Delft bij den vendumeester Adriaan Vrees.

On Monday, May 29, 1747, the renowned cabinet of magnifying glasses will be publicly sold in the City of Delft at the St. Lucas Gildekamer, further read: with objects, made with great difficulty and expense over many years and bequeathed by the late gentleman Anthony van Leeuwenhoek, in his honorable life member of the Royal Society of Sciences in London: the Catalogue, printed in Latin and Low German, is available in Paris from Sr. Meebel Etienne David, London John Nouvee, Berlin E. de Boudeaux, Leipzig Arbstee Merkers, Groningen W. Fabens, Franeker Blok, Harderwijk Briebink, Utrecht M. Vink, Leiden S. Suchtmans, Amsterdam J. ten Houten, Haarlem M. van Lee, The Hague 0 and P. van Thol, Rotterdam JD Bremen, Dordrecht J. van Braam, Middelburg A Meerkamp, and in Delft with the auction master Adriaan Vrees.

Document: