De centralisatie van het Hollandsche postwezen in het midden der 18de eeuw

Author: 
Overvoorde, J. C.
Journal: 
Bijdragen voor Vanderlandsche Gescheidenis en Oudheidkunde
Volume: 
4e reeks I, 208-214
Year: 
1900

translation of title: The centralization of the Dutch postal system in the middle of the 18th century

full text available online at the Huygens Instituut.