De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667

Author: 
Spaander, I.
Publisher: 
Delft: Stedelijk Museum het Prinsenhof
Year: 
1981

List of chapters used for Lens on Leeuwenhoek:

Rozemond, A. J. H. Beknopt Overzicht van 's Vaderlands Geschiedenis (1572-1667). pp 2-7

Kaajan, H. J. Ph. De Unie van Delft of 25 April 1576. pp 7-14

Kok, M. A. Willem van Oranje en Delft. pp 14-15

Zwitzer, H. L. Delft als Militaire Stad. pp 15-17

Leeuwen, H. W. van. Bestuur en Rechtspraak. pp 20-27

Postma, C. Delft contra Delfland, of de Strijd om Inspraak. pp 27-33

Brouwer, H. C. Stedebouwkundige als Gevolg van de Opheffing van de Kloosters in 1572. pp 37-40

Groot, A. de. Het Stadhuis. pp 43-51

Hengel, F. ten. Waag, Vleeshal en Lucasgildehuis. pp 56-58

Annema, W. Ziekenhuizen. pp 58-60

Weve, W. F. Delftse Woonhuizen. pp 60-62

Weve, W. F. Verdedigingswerken. pp 62-65

Boekwijt, H. and E. van Olst. Delftse Windmolens 1572-1667. pp 65-68

Jacobi, H. W. De Ontwikkeling van het Geldwezen. pp 76-78

Berkel, K. van. Delft als Industriestad in de 17e Eeuw. pp 78-90

Eekhout, L. De Delftse Kamer van de VOC. pp 90-94

Opstall, M. E. van. De Kamer van de Maze tot Delft. pp 94-96

Okkema, J. C. Delfshaven. pp 96-100

Goudappel, C. D. Het Kerkelijk Leven van de Gereformeerden. pp 102-107

Goudappel, C. D. Luthersen en Remonstranten. pp 107-108

Kok, M. A. Het Katholiek Leven Binnen de Stad Delft in de Jaren 1572-1650. pp 108-112

Booy, E. P. Het Onderwijs in Delft van 1572 tot het Midden van de 17e Eeuw. pp 112-120

Snelders, H. A. M. De Natuurwetenschappen. p 121-124

Houtzager, H. L. De Geneeskundige Verzorging. pp 125-127

Bosman-Jelgersma, H. A. Delftse Apothekers. pp 127-131

Wijbenga, D. Zorg voor Armen en Wezen. pp 131-139

Kunz, G. G. Dagelijks Leven in het Zeventiende-Eeuwse Delft. pp 145-152

Madou, M. J. H. Het Kledingbeeld in de Noordelijke Nederlanden van 1572 tot 1667. pp 152-155

Tiggelen, J. van. Boekdrukkers 1572-1667. pp 161-166

Sluijter, E. J. De Schilderkunst van 1570 tot 1650. pp 172-181

Breunesse, J. De Schilderkunst van 1650 tot 1670. pp 181-190

Montias, J. M. Het St. Lucasgilde in het 17e-Eeuwse Delft en de Economische Status van Kunstenaars en Handwerkslieden. pp 1911-194

Montias, J. M. Schilders in Delft 1613-1680. pp 194-202

Zijl, M. I. E. van. De Delftse Wandtapijten. pp 202-?

Citroen, K. A. Zilver en Zilversmeden in Delft. pp 227-230

Meer, G. van der. Penningen. pp 230-232

Vente, M. A. Aspecten van de Delftse Muzielgeschiedenis. pp 232-237

Meilink-Hoedemaker L. J. Uurwerken, Luidklokken, Klokkenspellen te Delft. pp 238-241

Boheemen, F. C. van and Th. C. J. van der Heijden. Delft, Centrum van Schrijfmeesters. pp 241-242

Boheemen, F. C. van and Th. C. J. van der Heijden. Literatuur en Toneel te Delft (1572-1667). pp 242-252

Note: some chapter titles very close or identical in wording to chapter titles by the same authors in Stad Delft III 1667 - 1813.