great-uncle Cornelis Philips Leeuwenhoek testified before a notary

Date: 
November 8, 1590

Type of act: certificate (attestatie)

paintiffs (requirants)

Jan Quirijnsz    kuiper       
Neeltgen Quirijnen         

testifier (attestant)

Cornelis Phillipsz    basketmaker (mandenmaker)    Delft   

Michijel Jansz
Gijsbrecht van Wijck    notary
Quirijn Evertsz    kuiper
Trijntgen Quirijnen

witnesses

Barendijn Jansz Buzijn
Pieter Aertsz    basketmaker's helper (mandenmakersknecht)

Document: 

Cornelis van Westerbaen, notary inv. no. 1525, folio 110_1

The document begins:

Op huijden desen Vllle novembris anno 1590 compden voor mij openaer bij den provintsialen Lantshooffs van Hollant notaris geadmitteert ende getuijgen hijer onder genomineert Corn. Phillipsz mandemr binnen der stadt Delft, oudt ontrendt XXXII Jaren en heeft hij sijn manne waerheijdt, conscientie ende zijene salicheijdt (etc.)

Sources