house on Hippolytusbuurt, het Gulden Hoofd, sold to great-nephew Dirk Haaxman

Date: 
August 25, 1745

house on Hippolytusbuurt, het Gulden Hoofd, sold; it was bequeathed to Dirk Haaxman in Maria's will of 1744. Joris Geesteranus notary.

Haaxman was a baker and Leeuwenhoek's great-nephew, the grandson of his sister Margrieta.

Document: 

Joris Geesteranus, notary ONA Delft inv. 2791 fol. 39

Op Woensdag den 25e Augustus 1745 het voors. Huijs ende Erve in de Herberg de Vergulde Zon ten principalen in koop opgehangen op 4000 guldens en afgeslagen tot f 2500 guldens, niet gemeijnd.

Op alle welcke voorenstaende conditien ende voorwaerden hetzelve huijs en Erve aengestaen is bij Dirk Haaxman omme ende voor de somme van Twee Duijsent vijffhonderd guldens, omme daervoor aen hem bij de te doene scheijding deze boedels op Reeke van zijn Erfportie te worden aengedeelt.

Waarvan hetselve Huijs ende Erve en hem is gegund ende hij verklaerde hetzelve te accepteeren met beloften van zig na des innehouden deeser voorwaarden te sullen Reguleeren.

Aldus geveijld ende verkogt ten dage voorsz.