Jan de Moljn the younger

Patronymic: 
Jans
Antony's: 
stepfather's brother
Burial: 
1622

Delft notary 1601-1620

Brother of Leeuwenhoek's stepfather Jacob Jans de Molijn

Several documents in the Weeskamer archives record the disposition of Jan's estate.

WKD inventory numbers, titles, and dates

3660 Rekening van notaris Jan de Molijn de Jonghe inzake het maken van platingen langs de Buitenwatersloot, afgehoord door burgemeesters, 1602-1614

1666-1675 Stukken betreffende de boedel van Jan de Molijn, gehuwd met Weijntgen van Brinchof en Gooltgen Willemsdr., 1622-1637

1666 Inventarissen van de boedel, 1622
1667 Rekening, 1622
1668 Inventaris van de boedel van Jannetgen Pietersdr., weduwe van Jan Molijn de Oude, grootmoeder en erflater, 1622
1669 Rekening van de goederen van de kinderen uit het tweede huwelijk, 1628
1670 Rekening van de goederen van de kinderen uit het tweede huwelijk, met contract over liquidatie tussen Johan Verloo en de voogden, 1637
1671 Staat met scheiding van de goederen van de kinderen, 1625
1672 Rekening en staat met scheiding van de goederen van Pieter, 1630
1673 Rekening van de goederen van Lijsbet, 1628
1674 Rekening van de goederen van Grietgen, 1628
1675 Rekening van de goederen van Jan, 1630

3867 Staat van de goederen van Maritgen Cornelisdr. van der Vos, gehuwd met Jacob Molijn, 1640.

5675-5676 Rekeningen en staten met scheiding van de goederen van Jacob de Molijn, door hem onder fidei-commissair verband nagelaten aan zijn kinderen en hun erfgenamen, 1667-1703

5675 1667-1672
5676 1680, 1703