Kamerboek 1538 - 1808

Author: 
Vierschaar Delft
Volume: 
ORA inv. 160-184
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1538 - 1808

ORA 160-184 Kamerboek of the Delft Vierschaar concerning so-called voluntary law

Protocol van beschikkingen in zaken van z.g. vrijwillige rechtspraak en in bestuurszaken, genomen door schepenen of schout en schepenen of schout, burgemeesters en schepenen of soms door burgemeesters, met hiaten.

Protocol of decisions in cases of so-called voluntary law and in administrative matters, taken by magistrates or sheriff and magistrates or sheriff, mayors and magistrates or sometimes by mayors, with gaps.

ORA inventory number and year

160 1538 begin August and first half of October
161 1547 January - 1554 September - Kamerboek 38
162 1554 October - 1560 January
163 1560 May - 1564 May
164 1564 - 1571 May
165 1572 October - 1578 December
166 1578 December - 1588 May
167 1588 mei - 1595 december
168 1595 December - 1603 april
169 1603 April - 1613 May
170 1623 September - 1636 December
171 1674 January - 1681 June - Kamerboek 48
172 1681 June - 1698 April
173 1698 May - 1719 December - Kemerboek 50
174 1719 December - 1735 September, 1737 September 24 - October 5
175 1740 January - 1747 December
176 1748 January - 1757 December
177 1758 January - 1767 December
178 1768 January - 1776 December
179 1777 January - 1786 December
180 1787 January-  1792 December
181 1793 January - 1801 December
182 1802 January - 1806 December
183 1807 January - 1808 December, with name index
184 1808 December - 1810 December, with name index through fol. 95