in-laws Elias de Meij and Maria Virlin married

Date: 
June 6, 1622

father-in-law Elias de Meij (-1646), from Norwitch, England, living on Oosteinde, married Maria Virlin, from Utrecht. They registered their betrothal at the Stadhuis.

Four days before that, on 02-06-1622, they registered in Utrecht.

Document: 

betrothal: DTB Delft inv. 124, fol. 90

Utrecht: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters, Inv. 93 fol. 166.

Sources