mother Margrietke Jacobs van den Berch presented father Philips Thonis Leeuwenhoek's will to the orphan chamber

Date: 
November 1, 1638

mother Margrietke Jacobs van den Berch presented father Philips Thonis's will to the orphan chamber.

The text reads:

Opten eerste november 1638 compareerde voor weesmren Grietgen Jacobs van der Berch ende vertoonde seecker testament bij haar compte en Philips Tonisz Leeuwenhouck haer za. man opten eersten December 1637 voor Adrian Rijsthoeck nots. ende getuijgen gepasseert ende bij hem metter doot geconfirmeert, bij 't welcke bevonden is de weescamer uijtgesloten te wezen.

Actum voor Joost van Adrichem ende Jacob van Voorburch weermrn.

On the first of November 1638 appeared before the masters of the orphanage Grietgen Jacobs van der Berch and showed a certain will by her [compte] and Philips Tonisz Leeuwenhouck her late husband on the first of December 1637 executed before Adrian Rijsthoeck, notary, and witnesses and by him the actual death confirmed, in the case of which it is found that the orphan chamber is excluded.

Act before Joost van Adrichem and Jacob van Voorburch, masters of the orphanage.

There is a second part to the document dated 4 July 1649, but I can't read it. It has to do with the death on May 3, 1649, of Leeuwenhoek's great-aunt Aaltge Sebastians van den Berch, referring to the will she made the previous January 18. Note that Grietgen Jacobs' second husband Jan Jacobs Molijn, step-father of Leeuwenhoek, died the day before Aaltge on May 2, 1649.

Document: 

WKD inv 456 Deel 3, 1621-1660