Register van alle de Werken

Author: 
Beminnaar
Publisher: 
Leiden: Boutesteyn
Year: 
1695

Full title:

Register
(Verstrekkende te gelijk voor een kort Inhoud)
Van alle de Werken van deHeer Antoni van Leeuwenhoek.

Verdeeld in twee Deelen:

Daar van het eende de stoffe die in the tien eerste Tractaten begrepen is: En het andere die van de vier vervolgen der Brieven aanwijst.

Door een Beminnaar der Natuurlijke-wetenschappen 't samen gesteld.

Index

(Providing at the same time for a short Contents)
All Works of Mr Antoni van Leeuwenhoek.

Divided into two Parts :

In the one, the things that are included in the first ten Treatises: And the other that points to the four following volumes of the Letters.

Put together by a Lover of Natural Sciences.


The Eerste Register Over de Werken van de Heer Antoni van Leeuwenhoek (First Index of the Works of Mr. Antoni van Leeuwenhoek) is on pages numbered 1-34.

The Tweede Register Over de Werken van de Heer Antoni van Leeuwenhoek (Second Index of the Works ...) is on pages numbered 1-29. The rest of the title reads: 't Welk Stoffe, in de Vier Vervolgen sijner Brieven bevat, aanwijst (It designates which things are contained in the Four Continuations of his Letters)

There are bound volumes that have, for example, letters xx-xx, the first register, and the letter from Govert Bidloo to Leeuwenhoek dated 21 March 1698.