Resoluties betreffende het weder opnemen in de veertigraden van de heren

Author: 
various
Volume: 
OAD 351
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1673, 1679

OAD 351 Extracten uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland betreffende het weder opnemen in de veertigraden van de heren, die in 1672 van hun bediening zijn ontslagen, 1673 en 1679.

Extracts from the resolutions of the States of Holland and West Friesland concerning the return of the gentlemen in the Veertigraad who were discharged from service in 1672