STCN - Short Title Catalogue Netherlands

Author: 
Koninklijke Bibliotheek
Publisher: 
Den Haag: Koninklijke Bibliotheek
Year: 
2014

De Short-Title Catalogus Nederland

The goal: a description of every book published before 1801 in the Netherlands and all Dutch-language books published abroad

De Short-Title Catalogus Nederland is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen. Het bestand staat als wetenschappelijk bibliografisch onderzoeksinstrument aan iedereen ter beschikking. Uiteindelijk zal de STCN beschrijvingen bevatten van alle boeken die voor 1801 in Nederland zijn verschenen, en van alle boeken die buiten Nederland in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd. De STCN wordt samengesteld op basis van collecties in binnen- en buitenland. Alle boeken zijn met het boek in de hand (in autopsie) beschreven.

The Short-Title Catalogue Netherlands is the Dutch retrospective bibliography for the period 1540-1800; also included are concise descriptions of Dutch (post-)incunabula. The database is freely available as a scholarly bibliographic research instrument. The ultimate goal is the description of every single books that has been published before 1801 in the Netherlands and all Dutch-language books published abroad. The STCN is compiled on the basis of collections both in the Netherlands and abroad. All books have been described book-in-hand (autopsy).

At the end of 2014, the database contained more than 204,000 titles and over 515,000 copies.