Weeskamer Comparitieregisters na 1618

Author: 
Weeskamer Delft
Year: 
1618 - 1812

searchable database available online at Collectie Delft

Weeskamer (Orphan Chamber)

Registers van inschrijving van wezen en halfwezen, met vermelding van de namen van hun ouders en voogden, onder toezicht gestelde personen, in beheer genomen fondsen en uitsluiting van toezicht, met aantekeningen betreffende beheer en toezicht door de Weeskamer, 1618-1812

Records of registration of orphans and half-orphans, with list of the names of their parents and guardians, persons under supervision, managed funds taken in and exclusion of supervision, with notes on management and supervision by the Weeskamer (Orphan Chamber), 1618-1812

Weeskamer inventory number

454 Deel 1, 1618-1661, met hiaten
455 Deel 2, 1607, 1618-1662, met hiaten
456 Deel 3, 1621-1660, met hiaten
457 Deel 4, 1623-1660, met hiaten
458 Deel 5 (f 1-98), 1625-1662, met hiaten, 1 omslag
459 Deel 5 (f 99-196), 1625-1662, met hiaten, 1 omslag
460 Deel 5 (f 197-290), 1625-1662, met hiaten, 1 omslag
461 Deel 5 (f 291-390), 1625-1662, met hiaten, 1 omslag
462 Deel 5 (f 391-486), 1625-1662, met hiaten, 1 omslag
463 Deel 6, 1632-1658, met hiaten
464 Deel 7, 1646-1660, met hiaten
465 Deel 8, 1654-1667, met hiaten
466 Deel 9, 1662-1669, met hiaten
467 Deel 10, 1667-1672
468 Deel 11, 1673-1678
469 Deel 12, 1679-1684
470 Deel 13, 1685-1688
471 Deel 14, 1689-1695
472 Deel 15, 1696-1701
473 Deel 16, 1702-1707
474 Deel 17, 1708-1713 september
475 Deel 18, 1713 oktober - 1719 december 2
476 Deel 19, 1719 december 8 - 1724 juli 15