Wrote letter of 1712-11-08 (AB 296 SB I) to Anthonie Heinsius

Date: 
November 8, 1712
Standard reference information
Cole's number: 
191
AB/CL number: 
296
AB/CL volume: 
17
Leeuwenhoek's summary

Inhoudsopgave, summary of the contents, for Send-Brieven I. My translation and emphasis.

Vleesch van den Walvis dikker by de staart, dan op het gansche lichaem, en waarom? Yder vleesdeeltje met een vliesje omwonden. Yder vlees-fibertje van den Walvis bestaat uyt veele deeltjes. Yder zoodanig deeltje is met grooter, als dat het een gemeen santje dan bedekken.

Het vleesch van den Walvis gedroogt, en door 't Vergrootglas gezien, vertoont zich kleinder, enz. Menigte van membraantjes, die de gezelde vleeschdeeltjes doorloopen. Dus is yder vleeschdeeltje als een muscul ofie spier.

Vleeschdeeltjes weer natgemaakt boedanig zich uytzetteden? Onder de gemelde membraantjes loopen veele bloetvaten. Rimpels in de vleeschdeelen van den Walvis: waar uyt dezelve ontstaan? De vleeschfibertjes van den Walvis bestaan al wederom uyt andere Fibertjes.

De Fibertje van 't runtvleesch ook met membraantjes omwonden.

Flesh of the Whale thicker near the tail, than on the whole body, and why? Each flesh particle wrapped with a sheath. Each little flesh fiber of the Whale is composed of many little parts. Each such part is not so large than that it can cover up a common grain of sand.

Whale flesh dried, and seen through the magnifying glass, showed itself smaller, etc. A multitude of little membranes, that run through these flesh particles. Thus is every flesh particle like a muscle.

Flesh particles again made wet and how they expanded? Under the mentioned membranes run many blood vessels. Wrinkles in the flesh of the Whale: from what do they arise? The flesh fibers of the Whale consist in turn of other little fibers.

The little fiber of beef also wrapped with membranes.

Related images: