Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
2015 Falkowski, P. Leeuwenhoek's Lucky Break
2016 Anderson, D. The tensions between facts and fantasy
2016 Zuidervaart, H. and D. Anderson Antony van Leeuwenhoek’s microscopes and other scientific instruments: new information from the Delft archives
2016 Yong, E. I Contain Multitudes
2016 Robertson, L. A. et al. Antoni van Leeuwenhoek: Master of the Minuscule
2016 Cocquyt, T. De identificatie van een zilveren microscoopje van Antoni van Leeuwenhoek
2016 Jorink, E. Swammerdam, hoveling?
2016 Egmond, W. van The riddle of the 'green streaks'
2017 Fransen, S. Anglo-Dutch translations of medical and scientific texts
2017 Becchi, A. Between Learned Science and Technical Knowledge
2017 Robertson, L. A. Lighting Van Leeuwenhoek's samples
2017 Tosteson, H. The Philosophical Transactions of Maria van Leeuwenhoek, Antoni’s Dochter (1668-1696)
2017 Anderson, D. Some comments on Jorink’s ‘Swammerdam, hoveling?’
2017 Vlis, I. van der 't Weeshuys binnen Delft
2018 Bolt, M., T. Cocquyt, and M. Korey Johannes Hudde and His Flameworked Microscope Lenses
2018 Cocquyt, T., M. Bolt, and M. Korey Hudde en zijn gesmolten microscooplensjes
2019 Alexander, L. All in a Drop
2019 H. J. Zuidervaart De Middelburgse arts, chirurgijn en chemicus Antonius de Heyde/Heide (1646-1705) meer in context geplaatst
2019 Fransen, S. Antoni van Leeuwenhoek, His Images and Draughtsmen
2019 Robertson, L. A. Was Antoni van Leeuwenhoek secretive?
2020 Davis, I. M. Antoni van Leeuwenhoek and measuring the invisible
2020 Jarvis, C. E. & Coulton, R. A Chronology of the Life of James Petiver (ca 1663–1718)
2021 Flores, D. P. and T. C. Marzullo The construction of high-magnification homemade lenses for a simple microscope
2021 Cocquyt, T. et al. Neutron tomography of Van Leeuwenhoek’s microscopes
2022 Cocquyt, T. Positioning Van Leeuwenhoek's microscopes in 17th-century microscopic practice
2022 Anderson, D. ‘Your most humble servant’: the letters of Antony van Leeuwenhoek
2022 Robertson, L. A. The vanishing link between animalcules and disease before the 19th century
2022 Groenendijk, H. The 1716 Van Leeuwenhoek Medal
2022 Davis, I. M. "Round, red globules floating in a crystalline fluid" - Antoni van Leeuwenhoek's observations of red blood cells and hemocytes
2022 Delft, D. van Onzichtbaar leven
2022 Davis, I. M. Antoni van Leeuwenhoek: defining proportion in the microscopic realm during the 17th century
2023 Hennepe, M. te Van Leeuwenhoek – the film: remaking memory in Dutch science cinema 1925–c.1960
2023 Fransen, S. Tekenen, tekenaars en tekeningen: Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) en zijn afbeeldingen
2023 Robertson, L. Antoni van Leeuwenhoek 1723–2023
2023 Cocquyt, T. Hoe bekijk je micro-organisms: Over het belang van waarneemcondities in de microscopie van de jaren 1670
2023 Huisman, T. & Fransen, S. (eds.) Antoni: Van Leeuwenhoek en de microwereld
2023 Hennepe, M. te Van Leeuwenhoek op het witte doek: Hoe vroege microfilms de geschiedenis van het kleintste tot leven wekten
2023 Dekkers, G. Veel, kleine en curieus
2023 Maas, A. & F. de Heij Antoni van Leeuwenhoek en de ontdekking van het leven: een historisch stripverhaal

Pages