Resources: Tools

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Authorsort ascending Title
1882 - 1998 Vries, M. de and L. A. te Winkel Woordenboek der nederlandsche taal
1885 - 1929 Verwijs, E. and J. Verdam Middelnederlandsch woordenboek
2009 various Philosophical Transactions: Archive of All Online Issues 1665-1887
2001 various Geheugen van Nederland
1860 Soutendam, J. Inventaris der Charters en Privilegies Berustende op het Archief der Gemeente Delft (1246-1599)
1735 Sewel, W. A Large Dictionary English and Dutch / Woordenboek der Engelsche En Nederduytsche Taalen
1691 Sewel, W. A compendious Guide to the Low-Dutch Language [etc.] / KorteWegwyzer der Nederduytsche Taal
1974 Pas, P. van der The Old Dutch and Latin Editions of the Letters of Antoni Van Leeuwenhoek, A Bibliography
1720 Meijers, L. Woordenschat
1787 Maty, P. H. A General Index to the Philosophical Transactions, from the first to the end of the seventieth volume
2014 Koninklijke Bibliotheek STCN - Short Title Catalogue Netherlands
1648 Hexham, H. Het Groot Woordenboeck: gestelt in't Neder-duytsch, ende in't Engelsch.
2007 Geintegreerde Taal-Bank Historische woordenboeken op internet
1892 Franck, J. Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
1937 Cole, F. J. Leeuwenhoek's zoological researches. Part II. Bibliography and analytical Index.
1695 Beminnaar Register van alle de Werken
2014 Archief Delft Delft Collection (Collectie Delft)
2013 Archief Delft ORA - Old Judicial Archive
2006 Archief Delft Historical GIS
2013 Archief Delft DAA - Diletto and Arme Archive
2013 Archief Delft DTB - Baptism, Marriage, Burial Archive
2013 Archief Delft LAD - Miscellaneous Accessions
2007 Archief Delft Digital Arena
2013 Archief Delft SNG - St Nicolaas Gilde archive
2013 Archief Delft WKD - Orphans Chamber Archive
2013 Archief Delft ONA - Old Notary Archive
2013 Archief Delft HGD - Reformed Church Archive
2013 Archief Delft OAD - Old Archive