Burgers in het geweer

Author: 
Knevel, P.
Publisher: 
Uitgeverij Verloren: Hilversum
Year: 
1994

Full title

Burgers in het geweer: De schutterijen in Holland, 1550-1700

Citizens stand to: the civic guard in Holland

Publisher's description

Wat bewoog Hollandse burgers om zich zo zelfbewust te laten afbeelden, niet alleen in Amsterdam of Haarlem, maar ook in stadjes als Alkmaar. En wel op de zogenaamde Schuttersstukken, waarvan er nog 135 bekend zijn, de oudst bekende van Dirck Jacobsz, uit 1529. Dit proefschrift is een speurtocht naar het antwoord op deze vraag. De schutterijen, verenigingen van burgers belast met de wacht en de handhaving van de openbare orde, bestonden vanaf het midden van de 14de eeuw. Pas in 1903 werden ze opgeheven. De nadruk ligt op de 17de eeuw. Veel aandacht voor de genoemde schuttersstukken. Hierna volgt een meer thematische aanpak: officieren, manschappen, krijgsraad, taken etc. In een heel leesbaar en studieus betoog volgen we de lange ontwikkeling.