Letter 58 of September 9, 1687 Figure 3 | Continuatio Epistolarum

I also put an egg before the microscope, in which the worm had progressed so far that it had got its head outside the shell of the egg. EF shows a part of the shell of the egg, which is transparent, and is filled with nothing but air.

Ook heb ik een eij voor een microscope gestelt waar in de worm soo verre geavanceert was, dat hij met het hooft buijten de schors van het eij was gekomen. DEF werd aangewesen. EF vertoont een gedeelte vande dop van het eij, dat doorschijnent is, en niet anders als met lugt gevult.

Standard reference information
Letter of: 
September 9, 1687
AB/CL number: 
103
AvL number: 
58
Publication history
Learn more
Related pages: 
Tags
Function/process: