Letter 51 of June 10, 1686 Figure 23 | Opera Omnia

A second unborn shrimp; the distinct fins with the bony parts (that give the stiffness to the fins); a part of the shell of the egg.

Een tweede ongebore garnaad, dese distinct de vinnen met beenagtige deelen (die de stijfte aande vinnen geven); een gedeelte vande dop van het eij.

Origin of specimen: 
North Sea
Standard reference information
Letter of: 
June 10, 1686
AB/CL number: 
93
AvL number: 
51
Publication history
Learn more
Tags
Function/process: