Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw

Author: 
Weve, W.
Publisher: 
Zwolle: WBooks
Year: 
2013

From the publisher's web

Na de brand in Delft van 1536 moest een groot gedeelte van de stad herbouwd worden. Door de duurzaamheid van deze, veelal in baksteen opgetrokken huizen bestaan veel van deze 16de-eeuwse huizen nu nog. In de 17de eeuw werden ze vergroot en gemoderniseerd. Huizen in Delft beschrijft de uiteenlopende architectuur van de gevels en de verschillende typen huizen, zoals het diepe en het brede huis. Daarnaast wordt ingegaan op de constructieve en decoratieve aspecten, zoals kapconstructies en trappen. Kortom, een zeer volledig beeld van de 16de en 17de-eeuwse huizen die Delft rijk is.

Huizen in Delft biedt een fraai overzicht van het gebouwde Delftse erfgoed uit de 16de en 17de eeuw. Bouwhistoricus Wim Weve maakte dit boek in samenwerking met de gemeente Delft. De informatie over de huizen is mede gebaseerd op de dagelijkse praktijk van monumentenzorg. Daarnaast zijn bouwhistorische observaties, verbouwingstekeningen en historische kaarten gebruikt.

My translation

After the fire of 1536 in Delft a great portion of the city had to be re-built. Owing to the durability of these mostly brick houses, many of these 16th century houses still exist. In the 17th century they were enlarged and modernized. Huizen in Delft describes the varied architecture of the facades and the different types of housing, such as the deep house and the wide house. It also addresses the structural and decorative aspects such as roofing frameworks and stairs. In short, a very complete picture of the 16th and 17th century houses.

Huizen in Delft offers an excellent overview of Delft's built heritage from the 16th and 17th centuries. Building historian Wim Weve made this book in conjunction with the Municipality of Delft. The information about the houses is partly based on the daily practice of heritage conservation. Also observations of historical construction, alteration drawings, and historical maps.