Christiaan Huygens wrote to Leeuwenhoek about liquids in glass balls and Iceland crystal

Date: 
March 6, 1690

Huygens sent Leeuwenhoek a copy of his recently published books, Traite de la lumiere, and a small piece of what he called Iceland crystal and we now call Iceland spar (crystallized calcium carbonate). The crystal part of the name noted its transparency, which affected light passing through it in ways Huygens was interested in. In this cover letter, he asked whether Leeuwenhoek could extract any water from it.

He also wrote about Leeuwenhoek’s experiments with a hollow glass ball and how liquids behave in it. His explanation was accompanied by a rough sketch (right).

Document: 

Oeuvres complètes vol. IX. Correspondence 1685-1690, p. 390, No 2571.

Sendt een Exemplaer van mijn boeck. Heb gedacht op sijn Experiment met den glasen bol in plaets van mijn vlacke cylindrische vat. Waerom dat sijn bol niet soo bequaem daertoe is. te weten om dat het lack in 't eerst van 't draeijen, moeijte heeft om naer AB op te klimmen. En daer nae als het glas vast gehouden werdt, soo is het lack genegen om nae C te trecken, waer door van het glas af gaet in E en F komt, en eerst weer op den grond moet sacken eer het nae 't midden D sich begeeft. daer om de vlacke bodem beter is. 't waer goet oock gewicht aen 't vat te voegen om in 't eerst beter te draeijen. Men kan een platte open doos van blick laeten maecken en met een glas toe decken. Ick send een stuckje Yslands Cristal om te sien of daar water uyt te halen is door sijn distillatie. sal bij gelegentheydt grooter senden.

Sources