Magnifying glasses

Art. 78 - Vergrootglazen
1.    Een hout kisje met papier van buijten geplakt | met 15 doosjes, daarin 23 stelletjes met ver-| grootglaazen als 11 kopere en 12 silvere
2.    Een Oostindisch verlakt kisje met 21 soo koopere | als andere doosjes, daarin 42 zilvere stelletjes | met vergrootglaazen
3.    Een dito kisje met 8 doosjes, daarin 16 kopere stelletjes | met vergrootglaazen
4.    Een d[it]o kisje met 24 doosjes, daarin 48 silvere | stelletjes met vergrootglaazen
5.    Een d[it]o kisje met 20 doosjes, daarin 38 silvere | stelletjes met vergrootglaazen
6.    Een kleijn vierkant verlakt doosje, daarin | 3 doosjes met 5 stelletjes met vergrootglasen, | als 2 goude en 3 silvere stelletjes en nog 3 silvere schroefjes.
7.    Een Oostindisch verlakt kisje, daarin 16 | kopere stelletjes met vergrootglazen
8.    Een d[it]o kisje met 12 doosjes, daarin 23 | copere stelletjes met vergrootglasen
9.    Een groot vierkant geverfd kisje met 21 doosjes, | daarin 34 | copere stelletjes met vergrootglaasen
10.    Een doosje met eenige defecte instrumentjes | soo met als sonder vergrootglaasen
11.    Een dito.
12.    2 doosjes daarin 4 kopere stelletjes met vergrootglaasen
13.    Een goud stelletje met 1 vergrootglaasje
14.    23 stelletjes met vergrootglasen aan glaze buijzen
15.    Een doosje met eenige losse vergrootglaasjes
16.    Een d[it]o met eenige dito.