De nieuw hervormde anatomia

Author: 
Blankaart, S.
Publisher: 
Amsterdam: Johannes ten Hoorn
Year: 
1678

Full title:

De nieuw hervormde anatomia, ofte Ontleding des menschen lighaams, na de waarschynelykste en zekerste ondervindingen, uit verscheide schryvers, by een gestelt, en met XXIV kopere platen verciert.

Blankaart originally published this book in Latin. At the end of the 1678 Dutch translation (but not in later editions), he appended a short report:

Als ook een nadere verhandelinge van den omloop des bloeds, door de spier-vezelen en der zelver klap-vliezen.

The further treatment of the circulation of blood, through the muscle fibers and their flap membranes.

We now call a klap-vlies a valve, but that was not a word commonly used in English until late in the 18th century.

In Letter 35 of March 3, 1682, Leeuwenhoek responded to what he saw as Blankaart's erroneous observation of how blood flows through muscle.