Oudheden en gestichten van Delft en Delfland

Author: 
Heussen, H. van
Publisher: 
Leiden: Christiaan Vermey
Year: 
1720

Full title

Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage: of beschrijving van de kerken, kloosters, godshuizen, en vordere geestelijke gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht ... : getrokken uyt de oude handschriften van kerken en kloosters, en uyt veele andere gedenkstukken: ten meesten deele noit in 't licht gegeeven.

Uit het latijn vertaald en met aanteekeningen opgehelderd door H.V.R.

Antiquities and institutions of Delft and Delfland, and of The Hague: or a description of the churches, monasteries, almshouses, and former spiritual buildings, which from time to time have been founded in Delft, The Hague, and Delfland ...: drawn from the old manuscripts of churches and monasteries, and many other memorials: most of them never in the light.

Translated from the Latin and elucidated with notes by H.V.R.

H.V.R. was Hendrick van Rijn, who also translated Heussen's similar city description, titled Zuid-Holland en Schieland. In one of the notes there, Van Rijn indicated that he translated Leeuwenhoek's Send Brieven and the letters that were unpublished at Leeuwenhoek's death.