Published Derde Vervolg der Brieven (Third Continuation of the Letters), Letters 68 - 75

Date: 
March 25, 1693

Publication by Krooneveld in Delft of Derde Vervolg der Brieven, Third Continuation of the Letters, containing eight letters.

Document: 

On March 25, this publication was noted in the Oude Haarlemse Courant.

Item, derde Vervolg der Brieven, geschreven aen de Konineklijcke Wetenschap Soekende Societeyt tot Londen, door Anthony Leeuwenhoek, Lid van deselve Societeyt. In Quarto. Met figuren.

Sources