Oudheden en Gestichten van het Rechte Zuid-Holland en van Schieland

Author: 
Heussen, H. van
Publisher: 
Leiden: Luchtsmans, Haak, en Langerack
Year: 
1725

Full title:

Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland: behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen; de kerken, kloosters, godshuizen;  ... : getrokken uit de oude handschriften van kerken en kloosters; en uyt verscheide Boeken en Papieren van oude Boekeryen: ten meesten deele noit in 't light gegeeven.'

Uit het latijn vertaald en met aanteekeningen opgehelderd door H.V.R.

Antiquities and institutions of South Holland and Schieland: including a story of the rise and population of the cities and villages; the churches, monasteries, almshouses, ...: drawn from the old manuscripts of churches and monasteries, and from various books and papers of old libraries: most of them never in the light.

Translated from the Latin and elucidated with notes by H.V.R.

Van Heussen wrote a series of these city descriptions that Hendrik van Rijn translated from Latin into Dutch.

In a note on pages 725 and 726 of this volume, Van Rijn relates that he translated Leeuwenhoek's Send-Brieven into Latin. He also translated the unpublished letters that Leeuwenhoek left in a box that was offered for auction twenty years later after the death of Leeuwenhoek's daughter Maria.

Gelijk ik ook, op zijn verzoek, noch een groot getal van brieven vertaalt heb, dewelke noch ongedrukt zijn; doch, zoo als ik hoope, en den Liefhebberen der Natuurkunde toewensche, in 't kort door den druk zullen gemeen gemaakt worden.

As I have also translated, at his request, a large number of letters, which are still unprinted; yet, as I hope, and the Devotees of Physics wish, will shortly be shared through the press.