School-Boeck van de Wyn-Royeryen

Author: 
Anhaltin, C. M.
Publisher: 
Amsterdam, Henry Doncker
Year: 
1663

available online at Archive.org

The first 26 pages are Anhaltin's Schoolboeck der Wynroeyeryen, waer inne geleert wordt het Meeten van alle Soorten van Vaten, [etc.].

Pages 27 to 70 are Cornelis van Leeuwen's Half slapende Aenspraecke over de Bril voor de Amsterdamsche Brillachende Geometrist, kostelijck uijtgeven Ende met verscheyde Glasen te same geset, door den niet wel-goeffenden, in de Konst Broddelaer