't Verwerd Europa

Author: 
Valkenier, P.
Publisher: 
Amsterdam: Boom
Year: 
1675

't Verwerd Europa; ofte, Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664, gecauseert door de gepretendeerde universele monarchie der Franschen, verdeelt in dry deelen

full text facsimile at Archive.org