Verpondingen buiten de poorten, 1632-1640

Author: 
Burgemeesters Delft
Volume: 
OAD 1761I
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1632 - 1640

OAD 1761I or 1761-1 Kohier van de herziene verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten, 1632-1640

Assesssment register of the revised verpondingen of houses, gardens, orchards, land and dockyards outside the Rotterdam, Kethel- and Waterslootse gates, 1632-1640

Names of property owners and tenants affected by the tax on immovable property (real estate) in Delft (old name: verponding).

Note: Kethelpoort aka Schiedamsepoort