Verzameling van een party konst-gereedschappen, ...

Author: 
Edens, A.
Publisher: 
Leiden: Hendrik Koster
Year: 
1765

Full title:

Verzameling van een party konst-gereedschappen, wiskundige, werktuigkundige, natuurkundige, gezichtkundige werktuigen, en andere rariteiten : nagelaten door wylen den heer Abraham Edens, welke verkogt zullen werden te Leyden  ... door Hendrik Koster : op den 15. October 1765

Collection of a set of tools for art, mathematics, mechanics, physics, optics, and other rarities: bequeathed by Mr. Abraham Edens, which will be sold in Leyden ... by Hendrik Koster on 15 October 1765

Page 13 notes Leeuwenhoek's 3 magnifying glasses and 8 lenses #472 in Eden's possessions at the time of his death (right, click to enlarge).