Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Authorsort descending Title
1926 Seters, W. H. van Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
1982 Seters, W. H. van Can Antoni van Leeuwenhoek have attended school at Warmond?
1956 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck's Aalkijker-Modellen
1691 Sewel, W. A compendious Guide to the Low-Dutch Language [etc.] / KorteWegwyzer der Nederduytsche Taal
1988 Shapin, S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England
1987 Smeaton, W. Some large Burning Lenses and their Use by Eighteenth-Century French and British Chemists
2014 Smit, H. et al. Antoni van Leeuwenhoek: Groots in het Kleine
1982 Smit, P. Antoni van Leeuwenhoek and his ideas on spontaneous generation
1986 Smit, P. (ed.) Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries
1975 Smit, P. and J. Heniger Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) and the discovery of bacteria
1982 Snelders, H. A. M. Antoni van Leeuwenhoek: Ick beelde mijn selven in …
1982 Snelders, H. A. M. Antoni van Leeuwenhoek's mechanistic view of the world
1991 Snelders, H. A. M. Reinier de Graaf (1641-1673) en de iatrochemie
2015 Snyder, L. Eye of the Beholder
1775 Someren, H. van Genees- en heelkundige proeven en aanmerkingen
1875 Soutendam, J. Antony van Leeuwenhoek
1882 Soutendam, J. Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600
1979 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij tot 1572
1982 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813
1981 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667
1638 Spoors, J. Wonderen des Wereldts
1667 Sprat, T. History of the Royal Society of London
1682 Sterre, D. van der Keyserlijke Snee
1982 Stoppelaar, C. de Anthoni Leeuwenhoek: “De Vrouw moge toebrengen om­ Mannelijk Saet te ontfan­gen.”
1932 Storm van Leeuwen, W. Antony van Leeuwenhoek bij zijn 300sten geboortedag
2011 Sundberg, M. Botanical investigations of Antoni van Leeuwenhoek
1737 Swammerdam, J. Bybel der Natuure, of Historie der Insecten
1682 Tavernier, J. B. De zes reizen van de heer J. Bapt. Tavernier
1692 Temple, W. Memoirs of what past in Christendom, from the War begun 1672 to the Peace concluded 1679
1673 Temple, W. Observations upon the United Provinces of the Netherlands
1988 Thomassen, Th. H. P. M. De lotgevallen van een ambtelijke duizendpoot
1812 Thomson, T. The Royal Society, From Its Institution tо the End of the Eighteenth Century
2017 Tosteson, H. The Philosophical Transactions of Maria van Leeuwenhoek, Antoni’s Dochter (1668-1696)
2008 Tracy, J. D. The Founding of the Dutch Republic
2003 Tunnacliffe, A. and J. Lapinski Resurrecting Van Leeuwenhoek’s rotifers
2009 Uchelen, T. C. van Maria Strick, Schoolmistress and Calligrapher in Early Seventeenth-Century Holland
1753 Uffenbach, Z. C. von Merkwurdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engelland.
1931 Unger, W. B. The Protozoan Sequence of Five Plant Infusions
1745 Valk, E. Genees-kundig Verhaal
1675 Valkenier, P. 't Verwerd Europa
1925 Vandevelde, A. J. J. and W. H. van Seters Bijdragen tot de studie over de werken van den stichter der micrographie
1684 - 1718 various Nouvelles de la republique des lettres
1665 various Philosophical Transactions
1665 various Journal des Sçavans
1679 Vasseur, L. le (ed.) Recueil d'experiences et observations
1924 Velde, A.J.J. van de Over eenige handschriften der brieven van Antoni van Leeuwenhoek.
2015 Verhoeven, G. De derde stad van Holland
2013 Verhoeven, G. Barbarijse zeerovers, een Delftse slaaf en een wanhopige moeder
1999 Verhoeven, G. (ed.) Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543)

Pages