Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort descending
2003 Prak, M. Guilds and the Development of the Art Market during the Dutch Golden Age
1986 Smit, P. (ed.) Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries
1985 Houtzager, H. L. Herman Boerhaave en zijn Delftse promovendi
2005 Nagtegaal, H. K. Het Delftse Geslacht van der Dussen
1999 Verhoeven, G. (ed.) Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543)
1991 Houtzager, H. L. Het experimenteel geneeskundig onderzoek in ons land ten tijde van Reinier de Graaf
2007 Hoftijzer, P. Het geheim van de uitgever
1648 Hexham, H. Het Groot Woordenboeck: gestelt in't Neder-duytsch, ende in't Engelsch.
1946 Loggem, M. van Het kleine heelal
1929 Crommelin, C. A. Het lenzen slijpen in de 17e eeuw
1932 Schierbeek, A. Het Leven van Antony van Leeuwenhoek
1871 Haaxman, P. J. Het Leven van een Groot Natuuronderzoeker
1848 - 1854 Harting, P. Het Mikroscoop
1969 Meischke, R. Het Nederlandse Woonhuis
1675 Busschof, H. Het Podagra, Nader als oyt nagevorst en uytgevonden
2012 Rupp, J. C. Het Theatrum Anatomicum
1982 Palm, L. C. Het verschijnsel Leeuwenhoek
1997 Claessens, M. Het verstand komt met het ambt
1749 Buffon, G. L. L. Histoire naturelle
1715 Clerc, D. Le Historia naturalis et medica latorum lumbricorum
2015 Robertson, L. A. Historical microbiology, is it relevant in the 21st century?
1983 Houtzager, H. L. Historical Review: Antonie van Leeuwenhoek
1667 Sprat, T. History of the Royal Society of London
1938 Mendels, J. Holger Jacobæus' Reizen in Holland
1994 Price, J. L. Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century
1612 Cardinael, S. H. Hondert Geometische Questien
2010 Cohen, H. F. How Modern Science Came Into the World
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
2018 Cocquyt, T., M. Bolt, and M. Korey Hudde en zijn gesmolten microscooplensjes
2013 Weve, W. Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw
1989 Fournier, M. Huygens' Designs for a Simple Microscope
2016 Yong, E. I Contain Multitudes
1885 Bredius, A. Iets over Jan Vermeer
1983 Ruestow, E. G. Images and ideas: Leeuwenhoek's perception of the spermatozoa.
1992 Ford, B. J. Images of Science
2002 Lucassen, J. Immigranten in Holland 1600-1800
2002 Jardine, L. Ingenious pursuits: building the scientific revolution
1982 Berkel, K. van Intellectuals against Leeuwenhoek
1662 Court, P. de la. Interest van Holland [The True Interest and Political Maxims, of the Republic of Holland]
2005 Egerton, F. N. Invertebrate zoology and parasitology during the 1600s
1987 Wijsenbeek-Olthuis, T. Invloed van de VOC op het dagelijks leven in Delft
1989 Palm, L. C. Italian influences on Antoni van Leeuwenhoek
1981 Houtzager, H. L. Jacobus Vallensis, medicinae doctor te Delft
1981 Lindeboom, G. A. Jan Swammerdam as Microscopist
1981 Fournier, M. Jan Swammerdam en de 17e Eeuwse Microscopie
1946 Schierbeek, A. Jan Swammerdam, 12 Februari 1637-17 Februari 1680; zijn leven en zijn werken.
2018 Bolt, M., T. Cocquyt, and M. Korey Johannes Hudde and His Flameworked Microscope Lenses
2005 Houtzager, H. L. Johannes Hudde en zijn vergrotende glazen bolletjes
1992 Vermij, R. H. and L. C. Palm John Chamberlayne als Vertaler van Antoni van Leeuwenhoek
1683 La Roque, J. (ed.) Journal de médecine

Pages