Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort descending
1981 Visser, R. P. W. Theorie en Praktijk van Swammerdams Wetenschappelijke Methode in Zijn Entomologie
1989 Gruys, J. A. and C. de Wolf Thesaurus 1473 - 1800
1701 - 1716 Ruysch, F. Thesaurus anatomicus: Het anatomisch cabinet van Frederic Ruysch
1973 Caiger-Smith, A. Tin-Glaze Pottery
1612 Dou, J. P. Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneer­den Mathematischen Instruments
1933 Beydals, P. Twee Testamenten van Antoni Van Leeuwenhoeck
1982 Bronswijk, J. E. M. H. van Two fellow students of fleas, lice and mites: Antoni van Leeuwenhoek and Jan Swammerdam.
2009 Sepel, L., E. Loreto and J. Rocha Using a Replica of Leeuwenhoek’s Microscope to Teach the History of Science and to Motivate Students
1797 Wagenaar, J. Vaderlandsche historie
1985 Booy, E. P. de Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
1952 Zeeman, W. P. Van Leeuwenhoek and Ophthalmology
1982 Houtzager, H. L. Van Leeuwenhoek en zijn Delftse tijdgenoten
1982 Houtzager, H. L. and L. C. Palm (eds.) Van Leeuwenhoek herdacht
2015 Robertson, L. A. Van Leeuwenhoek microscopes - where are they now?
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
1994 James, J. Van Leeuwenhoek's discoveries of 1677–1678: A look too far
2004 James, J. Van Leeuwenhoeks ontdekking van bacteriën
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
1981 Damsteegt, B. C. Van Spiegel tot Leeuwenhoek: syntaktische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten
1989 Montias, J. M. Vermeer and his milieu: a web of social history
1969 Heniger, J. Verslag van het werkbezoek van de redacteur aan de Royal Society te Londen, 5-15.X.1969
1765 Edens, A. Verzameling van een party konst-gereedschappen, ...
1979 Bosman-Jelgersma, H. A. Vijf eeuwen Delftse apothekers
1988 Wilson, C. Visual Surface And Visual Symbol: The Microscope And The Occult In Early Modern Science
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?
2019 Robertson, L. A. Was Antoni van Leeuwenhoek secretive?
1913 Vooys, C. de Wensen en wenken
1999 Jorink, E. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
1983 Ford, B. J. What were the missing Leeuwenhoek microscopes really like?
1985 Leeuwen, H. W. van Willem van der Lelij: Werk en Liefhebberij
1992 Rozemond, A. J. H. Wilsbeschikkingen van Antoni van Leeuwenhoek
1994 Meskens, A. Wine gauging in late 16th- and early 17th-century Antwerp
1683 Dueren, J. van Wondere dingen in yders aard
1638 Spoors, J. Wonderen des Wereldts
2002 Wiel, K. van der Zicht op Delft in de 17de en 18de eeuw
1990 Fournier, M. Zo Leeuwenhoek, Zo Leeuwenhoek-Commissie

Pages