Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort ascending
1990 Fournier, M. Zo Leeuwenhoek, Zo Leeuwenhoek-Commissie
2002 Wiel, K. van der Zicht op Delft in de 17de en 18de eeuw
1638 Spoors, J. Wonderen des Wereldts
1683 Dueren, J. van Wondere dingen in yders aard
1994 Meskens, A. Wine gauging in late 16th- and early 17th-century Antwerp
1992 Rozemond, A. J. H. Wilsbeschikkingen van Antoni van Leeuwenhoek
1985 Leeuwen, H. W. van Willem van der Lelij: Werk en Liefhebberij
1983 Ford, B. J. What were the missing Leeuwenhoek microscopes really like?
1999 Jorink, E. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
1913 Vooys, C. de Wensen en wenken
2019 Robertson, L. A. Was Antoni van Leeuwenhoek secretive?
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?
1988 Wilson, C. Visual Surface And Visual Symbol: The Microscope And The Occult In Early Modern Science
1979 Bosman-Jelgersma, H. A. Vijf eeuwen Delftse apothekers
1765 Edens, A. Verzameling van een party konst-gereedschappen, ...
1969 Heniger, J. Verslag van het werkbezoek van de redacteur aan de Royal Society te Londen, 5-15.X.1969
1989 Montias, J. M. Vermeer and his milieu: a web of social history
1981 Damsteegt, B. C. Van Spiegel tot Leeuwenhoek: syntaktische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
2004 James, J. Van Leeuwenhoeks ontdekking van bacteriën
1994 James, J. Van Leeuwenhoek's discoveries of 1677–1678: A look too far
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
2015 Robertson, L. A. Van Leeuwenhoek microscopes - where are they now?
1982 Houtzager, H. L. and L. C. Palm (eds.) Van Leeuwenhoek herdacht
1982 Houtzager, H. L. Van Leeuwenhoek en zijn Delftse tijdgenoten
1952 Zeeman, W. P. Van Leeuwenhoek and Ophthalmology
1985 Booy, E. P. de Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
1797 Wagenaar, J. Vaderlandsche historie
2009 Sepel, L., E. Loreto and J. Rocha Using a Replica of Leeuwenhoek’s Microscope to Teach the History of Science and to Motivate Students
1982 Bronswijk, J. E. M. H. van Two fellow students of fleas, lice and mites: Antoni van Leeuwenhoek and Jan Swammerdam.
1933 Beydals, P. Twee Testamenten van Antoni Van Leeuwenhoeck
1612 Dou, J. P. Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneer­den Mathematischen Instruments
1973 Caiger-Smith, A. Tin-Glaze Pottery
1701 - 1716 Ruysch, F. Thesaurus anatomicus: Het anatomisch cabinet van Frederic Ruysch
1989 Gruys, J. A. and C. de Wolf Thesaurus 1473 - 1800
1981 Visser, R. P. W. Theorie en Praktijk van Swammerdams Wetenschappelijke Methode in Zijn Entomologie
2012 Zuidervaart, H. The ‘invisible technician’ made visible
1931 Chapman, A. C. The yeast cell: what did Leeuwenhoeck see?
1981 Ford, B. J. The van Leeuwenhoek Specimens
1933 Cittert, P. H. van The van Leeuwenhoek Microscope in possession of the University of Utrecht
2015 Lane, N. The unseen world
2006 Berkel, K. van The Unexpected Popularity of Antoni van Leeuwenhoek
2016 Anderson, D. The tensions between facts and fantasy
1798 Hoole, S. The Select Works of Antony van Leeuwenhoek
2007 Cruz, L. The Secrets of Success
1812 Thomson, T. The Royal Society, From Its Institution tо the End of the Eighteenth Century
2001 Ford, B. J. The Royal Society And The Microscope
1982 Ford, B. J. The Rotifera of Anthony van Leeuwenhoek.
1982 Bardell, D. The Roles of the Sense of Taste and Clean Teeth in the Discovery of Bacteria by Antoni van Leeuwenhoek
2008 Davids, K. The Rise and Decline of Dutch Technological Leadership

Pages