Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1931 Chapman, A. C. The yeast cell: what did Leeuwenhoeck see?
1932 Clay, R. S. and T. H. Court The History of the Microscope
1932 Crommelin, C. A. De Microscopen van Antony van Leeuwenhoek
1932 Storm van Leeuwen, W. Antony van Leeuwenhoek bij zijn 300sten geboortedag
1932 Brim, C.J. Anton van Leeuwenhoek
1932 Cittert, P. H. van The optical properties of the Van Leeuwenhoek Microscope in possession of the University of Utrecht
1932 Boeke, J. Leeuwenhoek en de Wetenschap van het Kleine
1932 Dobell, C. Antony van Leeuwenhoek and his “little animals”
1932 Seters, W. H. van De Antony van Leeuwenhoek-Film
1932 Schierbeek, A. Leven en Werken van Antony van Leeuwenhoek
1932 Schierbeek, A. Het Leven van Antony van Leeuwenhoek
1932 W., L. K. Antony van Leeuwenhoek: Een geniaal onderzoeker
1932 Vandevelde, A. J. J. and I. Vandekeere Leeuwenhoekiana, 10e Bijdrage
1932 Leersum, E. C. van De Brieven van Antony van Leeuwenhoek
1933 Cittert, P. H. van The van Leeuwenhoek Microscope in possession of the University of Utrecht
1933 Beydals, P. Leeuwenhoeck-Brief No.-27, en Andere Gegevens
1933 Beydals, P. Twee Testamenten van Antoni Van Leeuwenhoeck
1933 Seters, W. H. van Leeuwenhoecks Microscopen, Praepareer en Observatiemethodes
1933 Parker, G. H. Anthony Van Leeuwenhoek and his Microscopes
1933 Rijnberk, G. van De taal van Leeuwenhoeck
1933 Overdiep, G. S. Over Antoni van Leeuwenhoeks taal
1933 Fred, E. B. Antony van Leeuwenhoek on the Three-Hundredth Anniversary of His Birth
1934 Rijnberk, G. van Leeuwenhoeck-Brieven, Een Oproep
1934 Cittert, P. H. Van Descriptive catalogue of the collection of microscopes in charge of the Utrecht university museum
1935 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck-Ceramiek
1937 Cole, F. J. Leeuwenhoek's zoological researches. Part I.
1937 Cohen, B. The Leeuwenhoek letter
1937 Meyer, A. W. Leeuwenhoek as experimental biologist
1937 Cole, F. J. Leeuwenhoek's zoological researches. Part II. Bibliography and analytical Index.
1937 Rijnberk, M. De Briefwisseling tusschen Leeuwenhoeck en Magliabechi
1937 Cohen, B. On Leeuwenhoek's Method of Seeing Bacteria
1938 Mendels, J. Holger Jacobæus' Reizen in Holland
1938 Merton, R. K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England
1938 Rijnberk, G. van Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek
1939 Rooseboom, M. Bijdrage tot de Kennis der Optische Eigenschappen van Eenige Microscopen van Van Leeuwenhoek
1939 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek over de spijsvertering
1939 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en zijn globulentheorie
1940 Schierbeek, A. Over Landmeten en Wijnroeien in Leeuwenhoek's Tijd
1940 anonymous Francis Aston
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
1941 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en Swammerdam
1941 Kingma Boltjes, T. Y. Some experiments with blown glasses
1944 Beydals, P. Een Geromantiseerde Ontmoeting Tusschen Leibniz en Leeuwenhoeck
1944 Teunissen, R. Uit leven en werken van Antony van Leeuwenhoek
1944 Niermeyer, J. F. Delft en Delfland: hun oorsprong en vroegste geschiedenis
1944 Cole, F. J. A history of comparative anatomy from Aristotle to the eighteenth century
1946 Loggem, M. van Het kleine heelal
1946 Schierbeek, A. Jan Swammerdam, 12 Februari 1637-17 Februari 1680; zijn leven en zijn werken.
1947 Mendels, J. Over de stijl van Antoni van Leeuwenhoek
1947 Schierbeek, A. Van Leeuwenhoek’s schenking van 26 microcopen aan de Royal Society

Pages