Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort ascending Author Title
1950 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken (2 vols.)
1948 Mendels, J. Leeuwenhoek's taal
1948 Iterson, G. van A Discussion of Leeuwenhoek's Drawings and Descriptions Compared to Malpighi and Grew
1948 Birch, L. C. The intrinsic rate of natural increase of an insect population
1947 Mendels, J. Over de stijl van Antoni van Leeuwenhoek
1946 Schierbeek, A. Jan Swammerdam, 12 Februari 1637-17 Februari 1680; zijn leven en zijn werken.
1946 Loggem, M. van Het kleine heelal
1944 Niermeyer, J. F. Delft en Delfland: hun oorsprong en vroegste geschiedenis
1944 Cole, F. J. A history of comparative anatomy from Aristotle to the eighteenth century
1944 Beydals, P. Een Geromantiseerde Ontmoeting Tusschen Leibniz en Leeuwenhoeck
1941 Kingma Boltjes, T. Y. Some experiments with blown glasses
1941 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en Swammerdam
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
1940 Schierbeek, A. Over Landmeten en Wijnroeien in Leeuwenhoek's Tijd
1939 Rooseboom, M. Bijdrage tot de Kennis der Optische Eigenschappen van Eenige Microscopen van Van Leeuwenhoek
1938 Mendels, J. Holger Jacobæus' Reizen in Holland
1938 Rijnberk, G. van Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek
1937 Rijnberk, M. De Briefwisseling tusschen Leeuwenhoeck en Magliabechi
1937 Cohen, B. On Leeuwenhoek's Method of Seeing Bacteria
1937 Cole, F. J. Leeuwenhoek's zoological researches. Part I.
1937 Cohen, B. The Leeuwenhoek letter
1937 Meyer, A. W. Leeuwenhoek as experimental biologist
1935 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck-Ceramiek
1934 Rijnberk, G. van Leeuwenhoeck-Brieven, Een Oproep
1934 Cittert, P. H. Van Descriptive catalogue of the collection of microscopes in charge of the Utrecht university museum
1933 Beydals, P. Twee Testamenten van Antoni Van Leeuwenhoeck
1933 Seters, W. H. van Leeuwenhoecks Microscopen, Praepareeren Observatiemethodes
1933 Parker, G. H. Anthony Van Leeuwenhoek and his Microscopes
1933 Rijnberk, G. van De taal van Leeuwenhoek
1933 Overdiep, G. S. Over Antoni van Leeuwenhoeks taal
1933 Fred, E. B. Antony van Leeuwenhoek on the Three-Hundredth Anniversary of His Birth
1933 Cittert, P. H. van The van Leeuwenhoek Microscope in possession of the University of Utrecht
1933 Beydals, P. Leeuwenhoeck-Brief No.-27, en Andere Gegevens
1932 Dobell, C. Antony van Leeuwenhoek and his “little animals”
1932 Cittert, P. H. van The optical properties of the Van Leeuwenhoek Microscope in possession of the University of Utrecht
1932 Seters, W. H. van De Antony van Leeuwenhoek-Film
1932 Schierbeek, A. Leven en Werken van Antony van Leeuwenhoek
1932 Schierbeek, A. Het Leven van Antony van Leeuwenhoek
1932 W., L. K. Antony van Leeuwenhoek: Een geniaal onderzoeker
1932 Leersum, E. C. van De Brieven van Antony van Leeuwenhoek
1932 Clay, R. S. and T. H. Court The History of the Microscope
1932 Crommelin, C. A. De Microscopen van Antony van Leeuwenhoek
1932 Storm van Leeuwen, W. Antony van Leeuwenhoek bij zijn 300sten geboortedag
1932 Boeke, J. Leeuwenhoek en de Wetenschap van het Kleine
1931 Unger, W. B. The Protozoan Sequence of Five Plant Infusions
1931 Chapman, A. C. The yeast cell: what did Leeuwenhoeck see?
1930 Schierbeek, A. Een paar nieuwe bijzonderheden over van Leeuwenhoek
1930 Cole, F. J. Early theories of sexual generation
1929 Crommelin, C. A. Het lenzen slijpen in de 17e eeuw
1927 Schierbeek, A. Nieuws uit het leven van Leeuwenhoek

Pages