Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort ascending Author Title
1926 Seters, W. H. van Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)
1926 Kruif, P. de Microbe Hunters
1925 Cole, F. J. The History of Protozoology
1925 Vandevelde, A. J. J. and W. H. van Seters Bijdragen tot de studie over de werken van den stichter der micrographie
1925 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek de Delftsche natuuronderzoeker (1632-1723)
1925 Dillen, J. G. van Bronnen tot de Geschiedenis der Wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
1924 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek en zijn dochter
1924 Becking, L. B. Antoni van Leeuwenhoek, immortal dilettant (1632-1723)
1924 Velde, A.J.J. van de Over eenige handschriften der brieven van Antoni van Leeuwenhoek.
1924 Kaiser, L. Antony van Leeuwenhoek-film
1923 Iterson, F. K. Algemene vergadering te Appledoorn op 1 en 2 September
1922 Beijerinck, M. W. De infusies en de ontdekking der bakteriën
1921 Harris, D. F. Anthony van Leeuwenhoek the First Bacteriologist
1920 Dobell, C. The Discovery of the Intestinal Protozoa of Man
1919 Morre, G. Bijzonderheden omtrent Antony van Leeuwenhoek.
1913 Vooys, C. de Wensen en wenken
1912 Woodruff, L. L. Observations on the origin and sequence of the protozoan fauna of hay infusions
1912 Morre, G. Description of the Principal Tombs in the Old Church at Delft
1904 Servaas van Rooyen, A. J. Antoni van Leeuwenhoek door Leuven's Hoogeschool Gehuldigd
1902 Overvoorde, J. C. Geschiedenis van Het Postwezen in Nederland vóór 1795
1901 Fruin, R. Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der republiek
1900 Overvoorde, J. C. De centralisatie van het Hollandsche postwezen in het midden der 18de eeuw
1888 Huygens, C. Oeuvres complètes
1885 Bredius, A. Iets over Jan Vermeer
1885 Richardson, B. W. Antony van Leeuwenhoek, F.R.S., and the Origin of Histology
1885 Mayall, J. Cantor lectures on the microscope
1883 Erlach van der Bilt la Motte, C. van Eene wandeling op de Delftsche tentoonstelling van Oudheden
1882 Soutendam, J. Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600
1876 Harting, P. Gedenkboek van het 8sten September
1875 Soutendam, J. Antony van Leeuwenhoek
1875 Pijzel, E. D. Antony van Leeuwenhoek
1875 Haaxman, P. J. Antony van Leeuwenhoek. De Ontdekker der Infusorien 1675-1875
1871 Haaxman, P. J. Het Leven van een Groot Natuuronderzoeker
1868 Harting, P. Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst
1867 Schotel, G. D. J. Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw
1855 Kempers, J. P. Confrerie van de Handbussche
1848 - 1854 Harting, P. Het Mikroscoop
1834 Pritchard, A. The Natural History of Animalcules
1829 King, P. Life of John Locke
1823 Haastert, I. Anth. van Leeuwenhoek, vereerend herdacht
1812 Gelder, J. de Allereerste gronden der cijferkunst
1812 Thomson, T. The Royal Society, From Its Institution tо the End of the Eighteenth Century
1810 Wikles, J. ed. Animalcules
1798 Hoole, S. The Select Works of Antony van Leeuwenhoek
1797 Wagenaar, J. Vaderlandsche historie
1779 - 1780 Leske, N. G. Abhandlungen zur Naturgeschichte, Physik und Oekonomie
1775 Someren, H. van Genees- en heelkundige proeven en aanmerkingen
1765 Edens, A. Verzameling van een party konst-gereedschappen, ...
1756 Birch, T. The History of the Royal Society of London
1754 - 1787 Berryat, J. (ed.) Collection académique

Pages