Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Authorsort descending Title
1701 - 1716 Ruysch, F. Thesaurus anatomicus: Het anatomisch cabinet van Frederic Ruysch
1974 Saag, B. van der Pieter Rabus en Antoni van Leeuwenhoek in de Boekzaal van Europe
1988 Salomonson, J. W. The Officers of the White Banner
1987 Schama, S. The Embarrassment of Riches
1536 - 1811 Schepenen Delft Crimineel boeck
1675 - 1719 Schepenen Delft 5e Register. Van de Curateelen
1682 - 1808 Schepenen Delft Blaffert van de waarbrieven
1670 - 1796 Schepenen-Commissarissen Successierecht
1961 Schierbeek, A. Leeuwenhoek as surveyor and wine-gauger
1941 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en Swammerdam
1930 Schierbeek, A. Een paar nieuwe bijzonderheden over van Leeuwenhoek
1939 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek over de spijsvertering
1946 Schierbeek, A. Jan Swammerdam, 12 Februari 1637-17 Februari 1680; zijn leven en zijn werken.
1932 Schierbeek, A. Leven en Werken van Antony van Leeuwenhoek
1963 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek en zijn voornaamste ontdekkingen
1939 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en zijn globulentheorie
1932 Schierbeek, A. Het Leven van Antony van Leeuwenhoek
1947 Schierbeek, A. Van Leeuwenhoek’s schenking van 26 microcopen aan de Royal Society
1959 Schierbeek, A. Measuring The Invisible World
1960 Schierbeek, A. De Van Leeuwenhoek brief van 9 oktober 1676, de geboorte van de microbiologie, met een inleiding
1948 Schierbeek, A. Een en ander over de vergroting van Leeuwenhoek’s microscopen
1927 Schierbeek, A. Nieuws uit het leven van Leeuwenhoek
1961 Schierbeek, A. The history of the investigation into the genesis of gall-nuts
1940 Schierbeek, A. Over Landmeten en Wijnroeien in Leeuwenhoek's Tijd
1950 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken (2 vols.)
1962 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek on the circulation of the blood
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?
1867 Schotel, G. D. J. Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw
1962 Schuur, J.A. Een groot Delfts burger
2016 Schwartz, G. Today in Delft 340 years ago
1600 Sems, J. and J. P. Dou Practijck des lantmetens
2009 Sepel, L., E. Loreto and J. Rocha Using a Replica of Leeuwenhoek’s Microscope to Teach the History of Science and to Motivate Students
1904 Servaas van Rooyen, A. J. Antoni van Leeuwenhoek door Leuven's Hoogeschool Gehuldigd
1906 Servaas van Rooyen, A. J. Brieven van Anthony van Leeuwenhoek
1956 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck's Aalkijker-Modellen
1935 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck-Ceramiek
1932 Seters, W. H. van De Antony van Leeuwenhoek-Film
1933 Seters, W. H. van Leeuwenhoecks Microscopen, Praepareer en Observatiemethodes
1951 Seters, W. H. van Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam
1952 Seters, W. H. van Leeuwenhoek's afkomst en jeugd
1926 Seters, W. H. van Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
1982 Seters, W. H. van Can Antoni van Leeuwenhoek have attended school at Warmond?
1735 Sewel, W. A Large Dictionary English and Dutch / Woordenboek der Engelsche En Nederduytsche Taalen
1691 Sewel, W. A compendious Guide to the Low-Dutch Language [etc.] / KorteWegwyzer der Nederduytsche Taal
1988 Shapin, S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England
1996 Shinn, A. To Make a Van Leeuwenhoek Microscope Replica
1909 Sirks, M. Brieven van Anthony van Leeuwenhoek
1694 - 1722 Sleyden, C. van der Minuutakten, 1694-1722 Cornelis van der Sleyden
1686 - 1711 Sloane, H. (ed.) Secretarial minute books of Royal Society meetings

Pages