Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort ascending Author Title
1981 Visser, R. P. W. Theorie en Praktijk van Swammerdams Wetenschappelijke Methode in Zijn Entomologie
1981 Damsteegt, B. C. Van Spiegel tot Leeuwenhoek: syntaktische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten
1981 Fournier, M. Jan Swammerdam en de 17e Eeuwse Microscopie
1981 Houtzager, H. L. Jacobus Vallensis, medicinae doctor te Delft
1980 Bos, H. J. M. (ed.) Studies on Christiaan Huygens
1980 Wijsenbeek, T. Delft in the Eighteenth Century
1979 Bosman-Jelgersma, H. A. Vijf eeuwen Delftse apothekers
1979 Houtzager, H. L. Medicyns, Vroedwyfs en Chirurgyns
1979 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij tot 1572
1979 O'Mara, J. G. On Leeuwenhoek's magnifications
1979 Heniger, J. Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society
1979 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 10
1978 Houtzager, H. L. Nicolaas van Assendelft en de ontdekking van de bloedsomloop
1978 Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoek en de Ontdekking der Haarvaten
1978 Daalen, A. P. A. van Delftse poorthistorie: doe open de poort
1978 Bracegirdle, B. A History of Micro-technique
1978 Gouw, J. L. van der Oud schrift in Nederland
1977 Bos, A. P. A. and P. van Daalen Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek te Delft 1632-1723
1977 Houtzager, H. L. Cornelis Isaacsz. 's - Gravesande en het medisch gezelschap in Delft
1977 Kremer, J. Antoni van Leeuwenhoek, grondlegger van de spermatologie
1977 Dekker, P. Commandeurs ter walvisvaart uit het gebied van Maasmond en Lekstreek in de achttiende eeuw
1976 Damsteegt, B. C. Syntactic phenomena in the language of Antoni van Leeuwenhoek Summary
1976 Porter, J. R. Antony van Leeuwenhoek: Tercentenary of His Discovery of Bacteria
1976 Lechevalier, H. Louis Joblot and His Microscopes
1976 Casida, L. E. Leeuwenhoek's Observation of Bacteria
1976 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 9
1976 Houtzager, H. L. De aanleg van de Hortus Botanicus te Leiden
1975 Lindeboom, G. A. The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot
1975 Pas, P. W. van der Leeuwenhoeck's Correspondence at the Royal Society
1975 Lindeboom, G. A. De Ziekte van Van Leeuwenhoek
1975 Smit, P. and J. Heniger Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) and the discovery of bacteria
1974 Saag, B. van der Pieter Rabus en Antoni van Leeuwenhoek in de Boekzaal van Europe
1974 Kossmann, E. H. and A. F. Mellink Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
1974 Pas, P. van der The Old Dutch and Latin Editions of the Letters of Antoni Van Leeuwenhoek, A Bibliography
1973 Phillips J. R. and F. L. Eldridge Respiratory myoclonus (Leeuwenhoek's disease)
1973 Lindeboom, G. A. Reinier de Graaf en de Koninklijke Societiet te Londen
1973 Caiger-Smith, A. Tin-Glaze Pottery
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
1970 Koch, A. C. F. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
1969 Jonge, C. H. de Delft Ceramics
1969 Meischke, R. Het Nederlandse Woonhuis
1969 Heniger, J. Verslag van het werkbezoek van de redacteur aan de Royal Society te Londen, 5-15.X.1969
1968 Rooseboom, M. Antoni van Leeuwenhoek: zijn ontdekkingen en het denken van zijn tijd
1968 Walter, W. and H. Via Making A Leeuwenhoek "Microscope" Replica
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
1967 Bradbury, S. The Evolution of the Microscope
1967 Egerton, F. N. Leeuwenhoek as a founder of animal demography
1967 Groll, C. L. Delft als stad van zestiende-eeuwse woonhuizen
1967 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 8
1967 Bedini, S. A. An Early Optical Lens-Grinding Lathe

Pages