Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort descending
1687 Leeuwenhoek, A. van Vervolg der Brieven
1765 Edens, A. Verzameling van een party konst-gereedschappen, ...
1694 Leeuwenhoek, A. van Vierde Vervolg
1979 Bosman-Jelgersma, H. A. Vijf eeuwen Delftse apothekers
1696 Leeuwenhoek, A. van Vijfde Vervolg
1988 Wilson, C. Visual Surface And Visual Symbol: The Microscope And The Occult In Early Modern Science
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?
2000 Kaldenbach, K. Walking with Vermeer
2019 Robertson, L. A. Was Antoni van Leeuwenhoek secretive?
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618
1913 Vooys, C. de Wensen en wenken
1999 Jorink, E. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
1983 Ford, B. J. What were the missing Leeuwenhoek microscopes really like?
2022 Delft, D. van Wie was Antoni van Leeuwenhoek?
2010 Erfgoed Delft WikiDelft.nl
1985 Leeuwen, H. W. van Willem van der Lelij: Werk en Liefhebberij
1992 Rozemond, A. J. H. Wilsbeschikkingen van Antoni van Leeuwenhoek
1994 Meskens, A. Wine gauging in late 16th- and early 17th-century Antwerp
2013 Archief Delft WKD - Orphans Chamber Archive
1683 Dueren, J. van Wondere dingen in yders aard
1638 Spoors, J. Wonderen des Wereldts
1882 - 1998 Vries, M. de and L. A. te Winkel Woordenboek der nederlandsche taal
1720 Meijers, L. Woordenschat
1685 Leeuwenhoek, A. van Zaden van Boomen
2002 Wiel, K. van der Zicht op Delft in de 17de en 18de eeuw
1990 Fournier, M. Zo Leeuwenhoek, Zo Leeuwenhoek-Commissie
2022 Anderson, D. ‘Your most humble servant’: the letters of Antony van Leeuwenhoek

Pages