Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1973 Caiger-Smith, A. Tin-Glaze Pottery
1973 Phillips J. R. and F. L. Eldridge Respiratory myoclonus (Leeuwenhoek's disease)
1974 Pas, P. van der The Old Dutch and Latin Editions of the Letters of Antoni Van Leeuwenhoek, A Bibliography
1974 Saag, B. van der Pieter Rabus en Antoni van Leeuwenhoek in de Boekzaal van Europe
1974 Kossmann, E. H. and A. F. Mellink Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
1975 Pas, P. W. van der Leeuwenhoeck's Correspondence at the Royal Society
1975 Lindeboom, G. A. De Ziekte van Van Leeuwenhoek
1975 Smit, P. and J. Heniger Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) and the discovery of bacteria
1975 Lindeboom, G. A. The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot
1976 Casida, L. E. Leeuwenhoek's Observation of Bacteria
1976 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 9
1976 Houtzager, H. L. De aanleg van de Hortus Botanicus te Leiden
1976 Damsteegt, B. C. Syntactic phenomena in the language of Antoni van Leeuwenhoek Summary
1976 Porter, J. R. Antony van Leeuwenhoek: Tercentenary of His Discovery of Bacteria
1976 Lechevalier, H. Louis Joblot and His Microscopes
1977 Kremer, J. Antoni van Leeuwenhoek, grondlegger van de spermatologie
1977 Dekker, P. Commandeurs ter walvisvaart uit het gebied van Maasmond en Lekstreek in de achttiende eeuw
1977 Bos, A. P. A. and P. van Daalen Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek te Delft 1632-1723
1977 Houtzager, H. L. Cornelis Isaacsz. 's - Gravesande en het medisch gezelschap in Delft
1978 Daalen, A. P. A. van Delftse poorthistorie: doe open de poort
1978 Bracegirdle, B. A History of Micro-technique
1978 Gouw, J. L. van der Oud schrift in Nederland
1978 Houtzager, H. L. Nicolaas van Assendelft en de ontdekking van de bloedsomloop
1978 Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoek en de Ontdekking der Haarvaten
1979 O'Mara, J. G. On Leeuwenhoek's magnifications
1979 Heniger, J. Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society
1979 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 10
1979 Bosman-Jelgersma, H. A. Vijf eeuwen Delftse apothekers
1979 Houtzager, H. L. Medicyns, Vroedwyfs en Chirurgyns
1979 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij tot 1572
1980 Wijsenbeek, T. Delft in the Eighteenth Century
1980 Bos, H. J. M. (ed.) Studies on Christiaan Huygens
1981 Fournier, M. Jan Swammerdam en de 17e Eeuwse Microscopie
1981 Houtzager, H. L. Jacobus Vallensis, medicinae doctor te Delft
1981 Lindeboom, G. A. Jan Swammerdam as Microscopist
1981 Ford, B. J. The van Leeuwenhoek Specimens
1981 Zuylen, J. van The Microscopes of Antoni van Leeuwenhoek
1981 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667
1981 Houtzager, H. L. Onder professoren in de 17e eeuw
1981 Visser, R. P. W. Theorie en Praktijk van Swammerdams Wetenschappelijke Methode in Zijn Entomologie
1981 Damsteegt, B. C. Van Spiegel tot Leeuwenhoek: syntaktische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten
1982 Bronswijk, J. E. M. H. van Two fellow students of fleas, lice and mites: Antoni van Leeuwenhoek and Jan Swammerdam.
1982 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813
1982 Houtzager, H. L. Leuvense Van Leeuwenhoek Penning
1982 Smit, P. Antoni van Leeuwenhoek and his ideas on spontaneous generation
1982 Stoppelaar, C. de Anthoni Leeuwenhoek: “De Vrouw moge toebrengen om­ Mannelijk Saet te ontfan­gen.”
1982 Houtzager, H. L. Van Leeuwenhoek en zijn Delftse tijdgenoten
1982 Fournier, M. Ontdeckte Onsightbaarheden
1982 Ford, B. J. The Rotifera of Anthony van Leeuwenhoek.
1982 Palm, L. C. Het verschijnsel Leeuwenhoek

Pages