Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Authorsort ascending Title
2007 Kooijmans, L. Gevaarlijke Kennis
2000 Koninklijke Bibliotheek Bibliopolis
2014 Koninklijke Bibliotheek STCN - Short Title Catalogue Netherlands
1766 - 1811 Koetsveld, J. van Minuutakten, 1766-1811 Jacobus Van Koetsveld
1970 Koch, A. C. F. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
1994 Knevel, P. Burgers in het geweer
1941 Kingma Boltjes, T. Y. Some experiments with blown glasses
1829 King, P. Life of John Locke
1693 King, E. Several Observations and Experiments on the Animalcula, in Pepper-water, &c.
1573 - 1714 Kerkenraad Register met namen van lidmaten en predikanten
1657 - 1816 Kerkenraad Register van ingekomen lidmaten
1717 Kerckherdere, J. G., A. Hoogvliet and H. K. Poot Lauwerkranssen
1855 Kempers, J. P. Confrerie van de Handbussche
2006 Kempeneers, P. Oud schrift: lezen, begrijpen, overzetten
2000 Kaldenbach, K. Walking with Vermeer
1924 Kaiser, L. Antony van Leeuwenhoek-film
2016 Jorink, E. Swammerdam, hoveling?
2013 Jorink, E. De profeet en de boekhouder
1999 Jorink, E. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
1969 Jonge, C. H. de Delft Ceramics
1987 Jong, J. de Een deftig bestaan: het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw
2004 Jonckheere, K. "What I brought from Brabant and Holland" Anton Ulrich
1739 Jenkins, S. The Figure of a Machine for Grinding Lenses Spherically
2020 Jarvis, C. E. & Coulton, R. A Chronology of the Life of James Petiver (ca 1663–1718)
2002 Jardine, L. Ingenious pursuits: building the scientific revolution
2001 Janson, J. Essential Vermeer
1994 James, J. Van Leeuwenhoek's discoveries of 1677–1678: A look too far
2004 James, J. Van Leeuwenhoeks ontdekking van bacteriën
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
1948 Iterson, G. van A Discussion of Leeuwenhoek's Drawings and Descriptions Compared to Malpighi and Grew
1923 Iterson, F. K. Algemene vergadering te Appledoorn op 1 en 2 September
2010 Istituto e Museo di Storia della Scienza Galileo's Microscope
1995 Israel, J. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806
1888 Huygens, C. Oeuvres complètes
2001 Hunter, M., et al. ed. Correspondence of Robert Boyle, 1636-1691
2023 Huisman, T. & Fransen, S. (eds.) Antoni: Van Leeuwenhoek en de microwereld
2009 Huisman, T. The Finger of God
2003 Huerta, R. D. Giants of Delft: Johannes Vermeer and the Natural Philosophers
1973 Houtzager, H.L. Anthonie van Leeuwenhoek 1632–1723. Enkele notities bij de herdenking van zijn 250ste sterfdag
1985 Houtzager, H. L., H. W. van Leeuwen and G. G. Kunz Facetten van Delft
2002 Houtzager, H. L. and M. Jonker (eds.) De Snijkunst Verbeeld: Delftse Anatomische Lessen Nader Belicht
1982 Houtzager, H. L. and L. C. Palm (eds.) Van Leeuwenhoek herdacht
1983 Houtzager, H. L. and J. R. Molen Een porseleinen eerbetoon aan Anthonie van Leeuwenhoek
1987 Houtzager, H. L. De invloed van de Delftse kamer der VOC op het medisch leven in Delft
1982 Houtzager, H. L. Van Leeuwenhoek en zijn Delftse tijdgenoten
1982 Houtzager, H. L. Leuvense Van Leeuwenhoek Penning
1976 Houtzager, H. L. De aanleg van de Hortus Botanicus te Leiden
1985 Houtzager, H. L. Herman Boerhaave en zijn Delftse promovendi
1982 Houtzager, H. L. Antoni van Leeuwenhoek 350 jaar geleden geboren

Pages