Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1964 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 7
1964 Pirie, N. W. The Leeuwenhoek Lecture: The size of small organisms
1965 Damsteegt, B. C. Syntactische verschijnselen in de taal van Antoni van Leeuwenhoek
1965 Belloni, L. Leeuwenhoek, Boerhaave und Bleyswyk über Spermatozoën
1965 – 1986 Hall, A. R. and M. B. Hall (eds.) Correspondence of Henry Oldenburg
1966 Bedini, S. A. Lens making for scientific instrumentation in the seventeenth century
1966 Hall, M. B. Sources for the History of the Royal Society in the Seventeenth Century
1967 Egerton, F. N. Leeuwenhoek as a founder of animal demography
1967 Bradbury, S. The Evolution of the Microscope
1967 Groll, C. L. Delft als stad van zestiende-eeuwse woonhuizen
1967 Bedini, S. A. An Early Optical Lens-Grinding Lathe
1967 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 8
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
1968 Rooseboom, M. Antoni van Leeuwenhoek: zijn ontdekkingen en het denken van zijn tijd
1968 Walter, W. and H. Via Making A Leeuwenhoek "Microscope" Replica
1969 Jonge, C. H. de Delft Ceramics
1969 Meischke, R. Het Nederlandse Woonhuis
1969 Heniger, J. Verslag van het werkbezoek van de redacteur aan de Royal Society te Londen, 5-15.X.1969
1970 Butot, L.J.M. Anton van Leeuwenhoek en zijn 'Wijngaart Slakken'
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
1970 Koch, A. C. F. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
1973 Phillips J. R. and F. L. Eldridge Respiratory myoclonus (Leeuwenhoek's disease)
1973 Houtzager, H.L. Anthonie van Leeuwenhoek 1632–1723. Enkele notities bij de herdenking van zijn 250ste sterfdag
1973 Lindeboom, G. A. Reinier de Graaf en de Koninklijke Societiet te Londen
1973 Caiger-Smith, A. Tin-Glaze Pottery
1974 Saag, B. van der Pieter Rabus en Antoni van Leeuwenhoek in de Boekzaal van Europe
1974 Kossmann, E. H. and A. F. Mellink Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
1974 Pas, P. van der The Old Dutch and Latin Editions of the Letters of Antoni Van Leeuwenhoek, A Bibliography
1975 Lindeboom, G. A. The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot
1975 Pas, P. W. van der Leeuwenhoeck's Correspondence at the Royal Society
1975 Lindeboom, G. A. De Ziekte van Van Leeuwenhoek
1975 Smit, P. and J. Heniger Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) and the discovery of bacteria
1976 Hall, R. & L. Trilling, eds. The Correspondence of Isaac Newton 1713–1718
1976 Porter, J. R. Antony van Leeuwenhoek: Tercentenary of His Discovery of Bacteria
1976 Lechevalier, H. Louis Joblot and His Microscopes
1976 Damsteegt, B. C. Syntactic phenomena in the language of Antoni van Leeuwenhoek Summary
1976 Casida, L. E. Leeuwenhoek's Observation of Bacteria
1976 Houtzager, H. L. De aanleg van de Hortus Botanicus te Leiden
1976 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 9
1977 Dekker, P. Commandeurs ter walvisvaart uit het gebied van Maasmond en Lekstreek in de achttiende eeuw
1977 Bos, A. P. A. and P. van Daalen Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek te Delft 1632-1723
1977 Houtzager, H. L. Cornelis Isaacsz. 's - Gravesande en het medisch gezelschap in Delft
1977 Kremer, J. Antoni van Leeuwenhoek, grondlegger van de spermatologie
1978 Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoek en de Ontdekking der Haarvaten
1978 Houtzager, H. L. Nicolaas van Assendelft en de ontdekking van de bloedsomloop
1978 Daalen, A. P. A. van Delftse poorthistorie: doe open de poort
1978 Bracegirdle, B. A History of Micro-technique
1978 Gouw, J. L. van der Oud schrift in Nederland
1979 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 10
1979 Houtzager, H. L. Medicyns, Vroedwyfs en Chirurgyns

Pages