Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1829 King, P. Life of John Locke
1834 Pritchard, A. The Natural History of Animalcules
1848 Weld, C. R. A History of the Royal Society, with Memoirs of the Presidents
1848 - 1854 Harting, P. Het Mikroscoop
1855 Kempers, J. P. Confrerie van de Handbussche
1860 Soutendam, J. Inventaris der Charters en Privilegies Berustende op het Archief der Gemeente Delft (1246-1599)
1867 Schotel, G. D. J. Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw
1868 Harting, P. Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst
1871 Haaxman, P. J. Het Leven van een Groot Natuuronderzoeker
1875 Haaxman, P. J. Antony van Leeuwenhoek. De Ontdekker der Infusorien 1675-1875
1875 Pijzel, E. D. Antony van Leeuwenhoek
1875 Soutendam, J. Antony van Leeuwenhoek
1876 Harting, P. Gedenkboek van het 8sten September
1882 Soutendam, J. Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600
1882 - 1998 Vries, M. de and L. A. te Winkel Woordenboek der nederlandsche taal
1883 Erlach van der Bilt la Motte, C. van Eene wandeling op de Delftsche tentoonstelling van Oudheden
1885 Mayall, J. Cantor lectures on the microscope
1885 Richardson, B. W. Antony van Leeuwenhoek, F.R.S., and the Origin of Histology
1885 Bredius, A. Iets over Jan Vermeer
1885 - 1929 Verwijs, E. and J. Verdam Middelnederlandsch woordenboek
1888 Huygens, C. Oeuvres complètes
1891 Stevart, A. Copernic & Galilee devant Universite de Louvain: Process de Martin-Etienne van Velden
1892 Franck, J. Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
1900 Overvoorde, J. C. De centralisatie van het Hollandsche postwezen in het midden der 18de eeuw
1901 Fruin, R. Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der republiek
1902 Overvoorde, J. C. Geschiedenis van Het Postwezen in Nederland vóór 1795
1904 Servaas van Rooyen, A. J. Antoni van Leeuwenhoek door Leuven's Hoogeschool Gehuldigd
1906 Servaas van Rooyen, A. J. Brieven van Anthony van Leeuwenhoek
1909 Sirks, M. Brieven van Anthony van Leeuwenhoek
1912 Morre, G. Description of the Principal Tombs in the Old Church at Delft
1912 Woodruff, L. L. Observations on the origin and sequence of the protozoan fauna of hay infusions
1913 Vooys, C. de Wensen en wenken
1915 Kuyjer, J. H. Antoni van Leeuwenhoek
1919 Morre, G. Bijzonderheden omtrent Antony van Leeuwenhoek
1920 Dobell, C. The Discovery of the Intestinal Protozoa of Man
1921 Bisseling, G.H. Leydse Courant Ao 1747, no 28 and Leydse Courant Ao 1747, no 61
1921 Harris, D. F. Anthony van Leeuwenhoek the First Bacteriologist
1922 Beijerinck, M. W. De infusies en de ontdekking der bakteriën
1923 Boeke, J. Anthony van Leeuwenhoek
1923 Iterson, F. K. Algemene vergadering te Appledoorn op 1 en 2 September
1924 Mol, J.C. Antony van Leeuwenhoek (film)
1924 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek en zijn dochter
1924 Velde, A.J.J. van de Over eenige handschriften der brieven van Antoni van Leeuwenhoek.
1924 Kaiser, L. Antony van Leeuwenhoek-film
1924 Becking, L. B. Antoni van Leeuwenhoek, immortal dilettant (1632-1723)
1925 Vandevelde, A. J. J. and W. H. van Seters Bijdragen tot de studie over de werken van den stichter der micrographie
1925 Cole, F. J. The History of Protozoology
1925 Dillen, J. G. van Bronnen tot de Geschiedenis der Wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
1925 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek de Delftsche natuuronderzoeker (1632-1723)
1926 Seters, W. H. van Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)

Pages