Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort ascending Author Title
1952 Seters, W. H. van Leeuwenhoek's afkomst en jeugd
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?
1951 Seters, W. H. van Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam
1950 Rooseboom, M. Leeuwenhoek, the Man: A Son of His Nation and His Time
1950 Dobell, C. Samuel Hoole, translator of Leeuwenhoek's Select works, with notes on that publication.
1950 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken (2 vols.)
1950 Fildes, P. Leeuwenhoek Lecture: The evolution of microbiology
1948 Mendels, J. Leeuwenhoek's taal
1948 Syfret, R. H. The Origins of the Royal Society
1948 Birch, L. C. The intrinsic rate of natural increase of an insect population
1948 Iterson, G. van A Discussion of Leeuwenhoek's Drawings and Descriptions Compared to Malpighi and Grew
1948 Dijksterhuis, E. J. Mathematics in Leeuwenhoeck's letters
1948 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 3
1948 Schierbeek, A. Een en ander over de vergroting van Leeuwenhoek’s microscopen
1947 Mendels, J. Over de stijl van Antoni van Leeuwenhoek
1947 Schierbeek, A. Van Leeuwenhoek’s schenking van 26 microcopen aan de Royal Society
1947 Beydals, P. Collectie P. Beydals
1946 Loggem, M. van Het kleine heelal
1946 Schierbeek, A. Jan Swammerdam, 12 Februari 1637-17 Februari 1680; zijn leven en zijn werken.
1944 Cole, F. J. A history of comparative anatomy from Aristotle to the eighteenth century
1944 Teunissen, R. Uit leven en werken van Antony van Leeuwenhoek
1944 Niermeyer, J. F. Delft en Delfland: hun oorsprong en vroegste geschiedenis
1944 Beydals, P. Een Geromantiseerde Ontmoeting Tusschen Leibniz en Leeuwenhoeck
1941 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en Swammerdam
1941 Kingma Boltjes, T. Y. Some experiments with blown glasses
1941 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 2
1940 Schierbeek, A. Over Landmeten en Wijnroeien in Leeuwenhoek's Tijd
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
1940 anonymous Francis Aston
1939 - 2018 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters.
1939 Leeuwenhoek, A. van Alle de Brieven. The Collected Letters. Volume 1
1939 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek over de spijsvertering
1939 Schierbeek, A. Leeuwenhoek en zijn globulentheorie
1939 Rooseboom, M. Bijdrage tot de Kennis der Optische Eigenschappen van Eenige Microscopen van Van Leeuwenhoek
1938 Rijnberk, G. van Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek
1938 Mendels, J. Holger Jacobæus' Reizen in Holland
1938 Merton, R. K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England
1937 Meyer, A. W. Leeuwenhoek as experimental biologist
1937 Cohen, B. The Leeuwenhoek letter
1937 MacPike, E. F. (ed.) Correspondence and papers of Edmond Halley
1937 Cole, F. J. Leeuwenhoek's zoological researches. Part I.
1937 Cole, F. J. Leeuwenhoek's zoological researches. Part II. Bibliography and analytical Index.
1937 Rijnberk, M. De Briefwisseling tusschen Leeuwenhoeck en Magliabechi
1937 Cohen, B. On Leeuwenhoek's Method of Seeing Bacteria
1935 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck-Ceramiek
1934 Cittert, P. H. Van Descriptive catalogue of the collection of microscopes in charge of the Utrecht university museum
1934 Rijnberk, G. van Leeuwenhoeck-Brieven, Een Oproep
1933 Beydals, P. Twee Testamenten van Antoni Van Leeuwenhoeck
1933 Fred, E. B. Antony van Leeuwenhoek on the Three-Hundredth Anniversary of His Birth
1933 Parker, G. H. Anthony Van Leeuwenhoek and his Microscopes

Pages